Fundamentalna Analiza 4 - Cash Flow

Pre nego što nastavim, hteo bih samo da napomenem da su ovi video snimci namenjeni pre svega investitorima. Ovo nije kurs za knjigovođe i vrlo je verovatno da neću pričati baš o svim bitnim stvarima koje su bitne iz računovodstvene perspektive. Takođe, ja nisam ni finansijski, niti investicioni savetnik, ja sam samo običan lik koji priča o tome šta gleda prilikom investiranja, tako da te molim da ovaj video ne smatraš investicionim savetom.

Pre nego što nastavim, hteo bih da se zahvalim sponzoru današnjeg videa, brokeru Freedom 24. Ukoliko želiš da otvoriš račun, link za registraciju se nalazi OVDE.

Ovaj izveštaj pokazuje sve prilive i odlive tokom posmatranog perioda, a ukoliko bismo uzeli cash flow izveštaje od osnivanja kompanije, videli bismo kako je kompanija zaradila i potrošila svaki evro ili dolar. Cash Flow izveštaj se sastoji od 3 velike grupe:

 1. operativni tokovi novca,
 2. tokovi novca iz investiranja i
 3. tokovi novca iz finansiranja

Generalno važi pravilo da će najveći deo gotovine dolaziti iz operativnog dela, sa obzirom da je to osnovna delatnost kompanije, dok će tokovi iz investiranja i finansiranja biti uglavnom negativni. Na primer, odstupanje od ovog pravila mogu biti banke, gde će najveći deo novčanih tokova poticati od finansiranja. 

Hajde malo da objasnimo šta se nalazi u svakoj od ove tri velike grupe novčanih tokova i kako da tumačiš ovaj izveštaj. Krenimo od operativnih tokova gotovine. Ova grupa novčanih tokova se odnosi na prilive i odlive iz redovnog poslovanja kompanije i takođe je vezana za osnovnu delatnost kompanije, što je u slučaju Apple-a prodaja hardvera i prikupljanje naknada za upotrebu softvera i iznosi oko 104 milijarde. Sada ovaj iznos možemo razložiti na sitnije delove. Prvo nailazimo na prilive iz aktivnih poslovnih aktivnosti, što je oko 95 milijardi, a potom imamo depresijaciju i amortizaciju kao vrlo interesantnu stavku koja zahteva detaljnije objašnjenje.

Recimo da imamo slučaj da je Apple kupio neke specijalnu mašinu pomoću koje pravi telefone, i recimo da je takvu mašinu platio 1,000,000 $. Takođe, da bismo imali kompletnu sliku, moramo znati životni vek mašine, i pretpostavimo za naš primer da je to 10 godina. Sada možemo da izračunamo da mašina gubi oko 100,000$ svoje vrednosti svake godine. Sada znamo da će inicijalna investicija od 1,000,000 $ ići na liniju PP&E u okviru investicionog dela, i to u negativnom znaku, pošto je kompanija isplatila taj novac dobavljaču mašine, ali će zato svake godine kompanija imati 100,000$ u plusu na liniji za depresijaciju i amortizaciju zbog otpisa vrednosti mašine što nije novčani prihod, već je samo knjigovodstvena kategorija.

Sledeća linija su nam odložene poreske obaveze, i ovde imamo plaćanje od 4 milijarde $. Mislim da ste i sami zaključili, ako je broj pozitivan, to znači priliv za kompaniju, dok je negativan broj odliv za kompaniju. Zatim, nailazimo na liniju Stock Based Compensation, što predstavlja benefite u formi akcija koje kompanija daje svojim zaposlenima. U računovodstvenom smislu, ovo nije trošak ili prihod koji utiče na gotovinu, i zbog toga se on dodaje u cash flow izveštaj, baš kao i depresijacija i amortizacija. Zatim imamo liniju Ostalo, u koju se svrstavaju svi ostali tokovi koji nisu baš toliko značajni, a potom imamo promene u Radnom Kapitalu, ili Working Capital na engleskom. Ova sekcija sa Radnim kapitalom je zaista interesantna, zato što pokazuje mnoge stvari. U ovom slučaju vidimo sledeće:

 • Kupci duguju Apple-u mnogo više nego na početku perioda, oko 14 milijardi više,
 • Zatim, Apple je povećao inventar za oko 2.5 milijarde $ i
 • Apple je povećao dugovanje prema svojim dobavljačima za oko 12 milijardi.

Ovim smo završili sa operativnim tokovima novca, ispod se nalazi slika na kojoj možeš pronaći sve prethodne podatke.

Hajde da vidimo šta imamo u grupi investicionih tokova novca. Pre svega, tu su nam tokovi vezani za čuveni PP&E, ili Property, Plant & Equipment. Ovde vidimo da je kompanija uložila 11 milijardi $ u nova postrojenja i opremu, što je po meni dobar znak, pogotovo ako pogledamo istoriju, gde vidimo trend konstantnog ulaganja, u verujem najsavremeniju opremu. Zatim imamo akvizicije drugih biznisa, gde vidimo da je Apple potrošio samo 33 miliona neto na akvizicije, što i nije toliko mnogo. Hteo bih samo da naglasim, gde god piše Net na početku, to znači da u istoj liniji imamo i prilive i odlive, i da je ovde prikazano samo neto stanje. I na kraju imamo odlive po osnovu kupovine investicione imovine u iznosu od skoro 3 milijarde dolara.

I za kraj, pogledajmo novčane tokove iz aktivnosti finansiranja. Ovde imamo nekoliko ključnih stvari. Pre svega, imamo odlive koji su nastali zbog reotkupa sopstvenih akcija, kao što vidimo radi se o skoro 85 milijardi dolara. Ukoliko bismo ovde imali pozitivnu cifru, to bi značilo da je kompanija formirala nove akcije i njih prodala na otvorenom tržištu, zbog čega bi kompanija imala priliv od prodaje tih akcija. Odmah ispod, imamo isplaćenu dividendu, i po ovom osnovu je nastao odliv od oko 14 milijardi dolara.

I sada, možemo da vidimo kako je kompanija završila period. Uzimamo krajnje stanje od prošlog perioda, i na to dodajemo Operativne tokove, tokove od investiranja i tokove od finansiranja, i tako dobijamo krajnje stanje na kraju poslednjeg perioda:

I sada možemo da izračunamo jedan podatak u vezi poslovanja koji je po meni jedan od najbitnijih. Ovaj podatak se zove Free Cash Flow. Ovaj broj je bitan zato što predstavlja novac koji kompaniji stoji na raspolaganju za 5 ključnih stvari:

 • Reotkup sopstvenih akcija
 • Isplata dividendi
 • Vršenje akvizicija
 • Vraćanje kredita iz prethodnog perioda i
 • Reinvestiranje novca u nove profitabilne projekte

Ovaj podatak se računa vrlo lako, tako što uzmemo operativne tokove novca i od njih oduzmemo Capex ili kapitalna ulaganja, što je u našem slučaju prikazano u liniji sa odlivima za PP&E. I kada oduzmemo ta dva broja, dobijemo Free Cash Flow, koji se ujedno i slaže sa podatkom koji je prikazan na dnu tabele.

Imaš pitanje ili komentar?

  Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

  Postovi po kategorijama