Prvi srpski digitalni token - Finspot faktoring

U današnjem tekstu imamo nešto potpuno novo, a to je prvi domaći digitalni token, za koji je objavljivanje belog papira odobreno od strane Komisije za Hartije od Vrednosti. Tako da, hajde da ne dužimo mnogo sa uvodom, već da pogledamo odobreni whitepaper (beli papir) ovog tokena, što je nešto slično prospektu i vidimo sve najbitnije informacije. Pre nego što nastavimo, napomenuo bih da ovaj tekst nije sponzorisan od strane kompanije Finspot (koja je izdavalac ovog tokena). Kao i uvek, ukoliko želiš da pogledaš ovaj materijal u video formatu, to možeš učiniti klikom na video ispod:

Ko je Finspot i šta je faktoring?

Pa da počnemo od toga ko uopšte izdaje token. Reč je o kompaniji Finspot d.o.o. iz Beograda, koja se bavi poslovima faktoringa. Faktoring je proces kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Znači, možda mi imamo kompaniju koja proizvodi npr. majice. I recimo da dođe kupac i poruči majice u vrednosti od 1 milion dinara. Mi te majice napravimo i isporučimo kupcu uz fakturu i račun, sa rokom plaćanja do 60 dana. I tu nastaje problem, nama je taj novac potreban odmah kako bismo nastavili sa radom. U ovom trenutku, mi možemo naše potraživanje prema kupcu prodati Finspotu, za recimo 960,000 dinara i na taj način doći do gotovine koja nam je potrebna za rad.

Da ne komplikujemo ovo previše, faktoring je kao delatnost uređena Zakonom o faktoringu i ova kompanija ima licencu od strane Ministarstva finansija za obavljanje ove delatnosti. A ukoliko želite da pročitate više o faktoringu, beli papir će biti linkovan ispod videa, pa bacite pogled na stranicu 9.

Ono što bih ja lično stavio kao malu zamerku, jeste to što kompanija postoji od 20. oktobra 2020. godine, što je relativno kratak period, ali sa druge strane, Finspot je otpočeo saradnju sa preko 80 klijenata i u prvih 12 meseci poslovanja pružio usluge finansijskog lizinga u visini od preko 5.5 miliona EUR, što je za svaku pohvalu. Ono što mi se čini da će biti pravilo u nekoj bližoj budućnosti, jeste činjenica da će mlađe i inovativnije kompanije biti aktivnije u procesu tokenizacije od starijih i malo tromijih kompanija, na šta mi kao investitori moramo biti spremni.

BuyBitcoinswithCreditCard

FIN token i investiranje

Cilj izdavanja Finspot tokena, koji će nositi oznaku FIN, je prikupljanje finansijskih sredstava koje će se ulagati u finansiranje klijenata Finspota putem faktoringa. Kada ovako postavimo stvari, postaje nam jasno da je FIN token zapravo digitalna obveznica pomoću koje kompanija Finspot prikuplja sredstva od investitora, a potom ta sredstva ulaže u svoje poslovanje, čime ostvaruje viši prinos nego što je kamata koju plaća na pozajmljena sredstva.

Ono što stoji u odobrenju Komisije za HoV, Finspot ima pravo da emituje 35,250 tokena u procesu inicijalne ponude, a svaki token će nositi vrednost od 1,000 dinara. Kada se investitori registruju na platformu i kupe svoje tokene, oni će njih moći da investiraju u četiri indeksa različitih prinosa i ročnosti, kao što vidimo na slici ispod:

Po meni, indeks 4 izgleda najatraktivnije, ali opet, svaki investitor ima pravo da donese odluku za sebe. I da, čisto da ne zaboravim, kupovinu tokena obavljamo tako što prebacujemo novac na račun Finspota uz tačno definisan poziv na broj koji ćemo dobiti prilikom procesa registracije.

Ono što je jako bitno i gde potencijalno vidim da može da nastane problem kod onih investitora koji ne obrate pažnju, jeste to da sama kupovina FIN tokena ne garantuje investitoru prihod od kamate, već se kamata dobija tek ukoliko te kupljene FIN tokene uložimo u neki od raspoloživih indeksa. Tako da je jako bitno i treba da obratimo pažnju da tokene nakon kupovine ubacite u neki od indeksa koje smo malopre prikazali.

Takođe, bitno je naglasiti da za ovaj token nije predviđeno sekundarno tržište, tj. da investitori mogu da kupe token samo od Finspota po ceni od 1,000 dinara, ali takođe mogu i da ga prodaju samo Finspotu po ceni od 1,000 dinara. Ovo znači da ne možemo da očekujemo nikakvu kapitalnu dobit po osnovu promene cene, već jedini prinos ostvarujemo putem prihoda od kamate. I kada već pričamo o kamati, bitno je naglasiti da, iako se ovde radi o isplati u dinarima, na ovaj prihod od kamate se obračunava i porez na prihode od kapitala u iznosu od 15% i on će se automatski odbiti prilikom isplate. Tj. prilikom isplate, Finspot obračunava 15% i uplaćuje državi u naše ime.

BuyBitcoinswithDebitCard

Primer investicije

I za kraj, hajde da pogledamo jedan primer investicije u indeks koji ima 10% kamate:

Dobijena cifra od 8,333 dinara predstavlja bruto prihod od kamate, od kojeg odbijamo 15% na ime poreza, čime dobijamo neto prihod od kamate. To znači da će nam na ime kamate pripasti 7,083 dinara mesečno tokom 12 meseci, što će biti 85,000 dinara neto na nivou godine. Nakon što istekne period ročnosti indeksa, investitoru se kamata uplaćuje na račun u banci u dinarima, a onih originalnih 1,000 FIN tokena se vraća u blokčejn novčanik, gde investitor tada ima izbor da te tokene ponovo uloži u neki od indeksa koji će biti aktuelni u to vreme, ili da tokene proda nazad Finspotu i de-facto dobije svoju glavnicu u dinarima na svoj račun. I tako se završava jedan investicioni ciklus.

CEX.IOBitcoinExchange

Rizici

Nakon što smo prošli sve zanimljivosti, red bi bio da porazgovaramo i o nekim rizicima koji mogu pratiti ovakvu investiciju, koje možemo podeliti u dve velike grupe:

  • Poslovni rizici
  • Tehnološki rizici

Krenimo prvo od poslovnih rizika, koji su po mom mišljenju poprilično izvan naše kontrole kao investitora. Sa obzirom da se Finspot bavi poslovima faktoringa, postoji rizik da veliki broj dužnika bude insolventan, čime Finspot ne može da naplati potraživanja koja je kupio. Ukoliko se nakupi veliki broj ovakvih nenaplativih potraživanja, poslovanje kompanije može biti ugroženo i može doći do kašnjenja u isplati kamate ka vlasnicima FIN tokena.

Druga grupa rizika su tehnološki rizici, a tu pre svega mislim da gubitak trajnog ključa za blokčejn novčanik od strane investitora. Ovo je više individualni rizik koji će biti vezan za ponašanje svakog investitora kao individue, ako je neko odgovoran, ovaj rizik će biti nizak, i obrnuto. Jako je bitno da pazimo o svojim ključevima, ili passwordima, jer u slučaju njihovog gubitka čak ni Finspot ne može da resetuje nalog.

S obzirom na koncept Finspot tokena i zatvoren ekosistem u kome se koristi, kao i činjenicu da su svi investitori akreditovani i njihov identitet potvrđen, Finspot može u ovakvim situacijama posedovati dokaz o stvarnom vlasniku tokena pa mu te tokene i refundirati uz određenu naknadu u slučaju gubitka ključa, a po isteku investicionog ciklusa indeksa ako su tokeni uloženi.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    BuyBitcoinswithVisaMcCard

    Postovi po kategorijama