Ukratko o kamatnim stopama

Kredit je bankarski proizvod, a mi kada uzmemo kredit imamo obavezu da prilikom vraćanja pozajmljenih sredstava da platimo i kamatu kao cenu tog bankarskog proizvoda. Kada ovu cenu kredita, tj. kamatu iskažemo kao procenat, dobijamo temu današnjeg teksta (i videa), a to je kamatna stopa.

Razlika između NKS i EKS

Stvari za prosečnog građanina komplikuje činjenica da nije svaka kamata ista. Ono što je jako bitno, jeste da razumemo šta je to Nominana Kamatna Stopa, a šta je Efektivna Kamatna Stopa.

Kada uzimamo kredit, Nominalna Kamatna Stopa je stopa koju banka navodi kao kamatnu stopu u ugovoru, a po kojoj obračunava kamatu na glavnicu kredita. Sa druge strane, Efektivna kamatna stopa je trošak kredita nakon što se svi troškovi i naknade vezane za kredit uključe u kalkulaciju kamatne stope. Ona uključuje NKS o kojoj smo već pričali, ali i trošak naknade za obradu kredita, novčanu zalogu za kredit, kao i sve predvidive buduće troškove, naknade i promene u ceni koje se moraju platiti tokom trajanja ugovora o kreditu.

Ovo znači da će Efektivna kamatna stopa prilikom uzimanja kredita uvek biti veća od Nominalne kamatne stope zato što postoje dodatni troškovi koji su vezani za kredit, a nisu kamata. Zbog toga je bitno da uvek gledate Efektivnu kamatnu stopu jer je ona najjasnija indikacija koji je kredit povoljniji.

Fiksna ili varijabilna NKS

E sada, postoji još jedna komplikacija u celoj priči, a to je da ona Nominalna Kamatna Stopa uopšte ne mora da bude fiksna, već se može menjati tokom vremena. Kada se vi pojavite u banci, imaćete opciju da birate između ove dve vrste Nominalne Kamatne Stope. Fiksna kamatna stopa će biti nešto skuplja na prvi pogled, ali nam nudi sigurnost da će rata kredita biti ista do kraja perioda otplate tog kredita, gde mi znamo koliku ratu plaćamo iz meseca u mesec. Sa druge strane, imamo varijabilnu Nominalnu Kamatnu Stopu, koja se kod nas najčešće definiše kao tromesečni ili šestomesečni EURIBOR + marža banke, gde mi apsolutno ne znamo kolika će naša kamata biti, sa obzirom da niko ne zna koliki će EURIBOR biti.

Zaključak

Ako se pitate koju vrstu Nominalne Kamatne Stope izabrati, ja ne mogu da vam dam univerzalni odgovor, sa obzirom da on zavisi od vaših sklonosti. Ako želite sigurnost, siguran izbor je fiksna kamatna stopa jer je ona nepromenljiva, a čak i tokom vremena inflacija radi za nas. Sa druge strane, ako ste skloniji riziku, varijabilna kamatna stopa je izbor za vas, sa obzirom da se ona pokazuje kao jeftinija u dužem roku, ali sa druge strane mi lično snosimo rizik promene kamatne stope, a ne banka. I jedno bitno upozorenje, ako izaberete varijabilnu kamatnu stopu, morate biti spremni na kratkoročne skokove u kamati kao što je to slučaj u prethodnih godinu dana.

Ako vas zanima nešto detaljniji video o kamatnim stopama, možete pogledate jedan od prvih videa na mom kanalu koji sadrži i neke ilustrativne primere za lakše razumevanje:

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama