Finansijski lizing

Možda niste znali, ali nije svaki lizing aranžman isti. Sa obzirom da lizing postoji jako dugo, javljale su se različite potrebe korisnika lizinga, zbog čega je došlo i do inovacija u samom procesu odobravanja lizinga. Potrebe korisnika su uslovile nastanak operativnog lizinga kao posebne grupe, dok je finansijski lizing onaj originalni, najstariji oblik lizinga. Sa obzirom da je finansijski lizing „stariji brat“ u ovom slučaju, red je da prvo popričamo o njemu.

Danas pričamo o onoj izvornoj formi lizinga, a to je finansijski lizing. Ono što bih želeo da znate, pogotovo kada je reč o Srbiji, jeste kada se kaže „lizing“, obično se misli na finansijski lizing.

Ova forma lizinga funkcioniše onako kako smo pričali u prethodnom videu, primalac lizinga uzima predmet lizinga od davaoca lizinga, plaća ugovorenu naknadu tokom perioda trajanja ugovora i nakon što isplati celu ugovorenu sumu, lizing aranžman prestaje, a predmet lizinga prelazi u vlasništvo primaoca lizinga. Ova promena vlasništva na kraju aranžmana je ključna odlika finansijskog lizinga, ali vas molim da obavezno proverite ugovor pre potpisivanja, sa obzirom da se u finansijskim ugovorima ništa ne podrazumeva, već sve mora biti izričito napisano.

Kada ste se odlučili za finansijski lizing, morate biti spremni da odmah na startu uplatite učešće od najmanje 20% nabavne vrednosti predmeta lizinga sa PDV-om. Prilikom potpisivanja ugovora možete takođe računati na neke dodatne troškove kao što su naknada za obradu lizing ugovora i trošak upisa u lizing registar koji vodi APR. Sećate se ovog registra, pričali smo o njemu u prošlom videu. Zbog ovih dodatnih naknada će vam sigurno biti nešto veća razlika između nominalne i efektivne kamatne stope, tj. bolje da kažem lizing naknade.

Finansijski lizing nosi sa sobom i neke posebne obaveze, kao što su kasko osiguranje i obaveza održavanja i registracije automobila. Krenimo sa osiguranjem, tokom trajanja lizing aranžmana, vi kao primalac lizinga imate obavezu da svakog meseca plaćate premiju kasko osiguranja. Ova premija može biti na istom računu kao i vaša lizing naknada, a može vam stizati i poseban račun, ovo sve zavisi od lizing kuće do lizing kuće. U slučaju neke štete, osigurana suma se isplaćuje lizing kući jer je ona još uvek vlasnik vozila. Korisnik lizinga može da računa na eventualnu razliku između uplate osiguravajuće kuće i ostatka duga koji ima prema lizing kući.

Takođe, primalac lizinga je dužan da redovno održava automobil ili neki drugi predmet, i pošto je predmet još uvek u vlasništvu lizing kuće, najčešće će postojati zahtev da se vozilo održava u ovlašćenim servisima. Zbog toga možete računati na nešto viši trošak nego da vozilo održavate onako kako vi želite.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard