Test samoprocene za frilensere

Test samoprocene - freelancer

Nakon dosta iščekivanja, Poreska Uprava je pustila u rad portal za prijavu poreza za frilensere (ili freelancere, kako god je lakše) na kojem je moguće prijaviti porez za prvi i drugi kvartal 2023. godine na adresi www.frilenseri.purs.gov.rs. Ukoliko ste novi u ovim vodama, tokom prethodnih godina frilenseri nisu morali samostalno da obračunavaju i prijavljuju porez, već je to za njih radila Poreska Uprava, gde su frilenseri dobijali poreska rešenja na kućnu adresu.

Ova godina je donela izmene po tom pitanju i sada frilenseri imaju obavezu da samostalno obračunaju i prijave porez, o čemu će detaljno biti reči u ovom serijalu od tri teksta koji će izaći tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Sa obzirom da se pojam „frilenser“ ne pojavljuje nigde u zakonima Republike Srbije, na sajtu za prijavu poreza postoji test samoprocene koji nam može pomoći da istražimo da li mi uopšte možemo biti frilenseri ili ne. Hajde da pogledamo opcije u zavisnosti od toga u kom svojstvu ostvarujemo prihode:

 • Domaće fizičko lice – Ako radite kao domaće fizičko lice, možete se registrovati na novi portal i prijavljivati prihode koje ostvarite radeći u Republici Srbiji od stranog pravnog ili fizičkog lica, ili od domaćeg fizičkog lica, odnosno od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
 • Strano fizičko lice (ako je sedište poslovne aktivnosti u Republici Srbiji) – Ako radite kao strano fizičko lice kome je sedište poslovne aktivnosti ili interesa u Republici Srbiji, možete se registrovati na novi portal i prijavljivati prihode koje ostvarite od stranog pravnog ili fizičkog lica, ili od domaćeg fizičkog lica, odnosno od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji. Kako biste se registrovali na portal, potrebno je da imate evidencijski broj stranca ili poreski indentifikacioni broj.
 • Domaći preduzetnik (fizičko lice koje ima registrovanu delatnost u Republici Srbiji) – Prihod koji ste ostvarili kao domaći preduzetnik možete prijaviti i oporezivati preko novog portala, i to za deo prihoda koji se ne uključuje u prihode od samostalne delatnosti u skladu sa čl. 37v i 40. stav 5. Zakona o porezu na dohodak građana pod uslovom da je stvarni isplatilac ovih prihoda lice koje u Republici Srbiji nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, kao i da je osnov za ovakve isplate neposredno obavljanje poslova za lice koje nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa po odbitku u Republici Srbiji. Napominjemo da se pod stvarnim isplatiocem prihoda koji nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa u Republici Srbiji ne smatra lice koje direktno ili indirektno troškove isplate nadoknađuje od lica koje ima obavezu plaćanja poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
 • Strani preduzetnik – strani preduzetnici ne mogu biti frilenseri i ne mogu prijavljivati prihode i vršiti oporezivanje preko novog portala.
 • Pravno lice (domaće ili strano) – sasvim logično, pravna lica (bez obzira da li su domaća ili strana) apsolutno ne mogu prijaviti i oporezovati prihode preko novog portala. Samo radi dodatnog pojašnjenja, pod pravnim licem se pored privrednih društava smatraju i nevladine organizacije, udruženja građana, omladinske ili studentske zadruge i slični modeli organizovanja.

Ono što svakako ostaje kao velika napomena ukoliko po testu samoprocene možete da budete frilenser, jeste da za svaki konkretan prihod (prema isplatiocu) treba da proverite da li zadovoljava uslove da bude predmet samooporezivanja prema ovom režimu. Upravo će o ovom postupku biti reč u narednom tekstu koji će se zvati Test Procene Prihoda.

Imaš pitanje ili komentar?

  Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

  Postovi po kategorijama

  BuyBitcoinswithVisaMcCard