Investicioni fondovi – pregled performansi nakon prve polovine 2023

Hajde da postavimo situaciju – recimo da ste uspeli da uštedite neku veću sumu novca i da ste shvatili da je loše da taj novac sedi na gomili i da bi ga trebalo investirati. Jednostavnom pretragom na internetu će vam biti ponuđeno more investicionih opcija, a jedna od najčešće pominjanih će biti investicioni fondovi.

Ako pogledamo jednu prosečnu reklamu za investicioni fond, obično će se pričati kako su oni „sjajna mogućnost za diversifikaciju ličnog portfolija i postizanje dugoročnih finansijskih ciljeva“, uz obavezno naglašavanje kako je individualno investiranje opasno i rizično, a kako će baš njihovi stručnjaci biti tu da rukovode Vašim investicijama u cilju maksimizacije rasta Vašeg kapitala. Međutim, da li je situacija baš takva? Hajde da analiziramo performanse fondova u Srbiji u prvoj polovini 2023. godine i saznamo odgovor na ovo pitanje!

Investicioni fondovi su institucije koje prikupljaju novčana sredstva od velikog broja investitora i ulažu taj prikupljeni kapital u različite vrste imovine, a sve u skladu sa investicionim ciljevima i investicionom politikom fonda. Cilj je ostvarivanje dobiti i smanjenja rizika ulaganja za investitore. Bitno je naglasiti da fondovi za svoje aktivnosti naplaćuju određene naknade, tako da je potrebno i na to obratiti pažnju prilikom počinjanja investiranja na ovaj način.

Ako bismo pričali o tipovima investicionih fondova, ovde ćemo pričati o otvorenim investicionim fondovima koji prihvataju baš sve investitore. Najčešća podela investicionih fondova je na sledeće kategorije:

  • Fondovi očuvanja vrednosti – su najbezbedniji tip investicionih fondova sa obzirom da se kapital najviše plasira u novčane depozite (tj. oročenja u banci) i kratkoročne obveznice.
  • Balansirani fondovi – su negde srednje rizični, sa napomenom da oni mogu sadržati i obveznice i novčane depozite i akcije, tako da je ideja da se postigne balans između rizika i prinosa.
  • Fondovi rasta vrednosti – je najrizičniji tip investicionih fondova, sa obzirom da se najveći deo prikupljenog kapitala investira u akcije (i zbog toga se može sresti i naziv akcijski fondovi).

E sada, da ne bismo baš puno gubili vremena na uvod, hajde da pređemo na ostvarene performanse fondova u drugom kvartalu i prvoj polovini 2023. godine, pa ćemo komentarisati sve u hodu.

Fondovi Očuvanja Vrednosti

Hajde da krenemo od Fondova Očuvanja Vrednosti. Kao što smo rekli, ovde ne možemo očekivati značajnije prinose, svi fondovi su u plusu u drugom kvartalu, a najbolje prinose je ostvario fond Intesa Invest Cash Dinar. Kada pogledamo performanse od početka ove godine, situacija je manje više ista, a ostvareni prinosi od oko 2.6% su dobra indikacija da ćemo završiti godinu sa prinosom od oko 5%. Ono što bi meni takođe bilo zanimljivo, jeste da pogledamo i šta su ovi fondovi uradili od 1. januara 2018. godine, i tu vidimo da je Kombank Novčani Fond najbolji sa oko 14% prinosa, uz napomenu da je fond Intesa Invest Cash Dinar krenuo sa radom od 5. oktobra 2018. godine.

Fondovi Ocuvanja Vrednosti Q2 2023

Pre nego što se zaletimo sa ocenom da su ovi prinosi još i dobri, potrebno je naglasiti da ove prinose moramo uporediti i sa stopom inflacije koja je bila aktivna u posmatranom periodu. Ako bismo gledali samo od 1. januara 2018. pa do 31. decembra 2022. godine, kumulativna stopa inflacije je bila oko 30%, što znači da Fondovi Očuvanja Vrednosti tu funkciju vrše samo kada je reč o nominalnoj vrednosti novca, kada uzmemo u obzir stopu inflacije shvatamo da naš novac u ovim fondovima gubi svoju realnu kupovnu moć (samo sporije nego u slučaju da ga uopšte ne investiramo).

Stopa Inflacije 2018

Balansirani Investicioni Fondovi

E sada su na redu Balansirani Fondovi, koji takođe prate trend i beleže dobre rezultate i u drugom kvartalu, ali i od početka godine. Najbolje performanse beleži Kombank InFond, koji dominantno ulaže u domaće kompanije i domaće obveznice, tako da je ovo jedan interesantan način da budete izloženi domaćoj privredi (naravno, ukoliko to želite).

Balansirani Investicioni Fondovi Q2 2023

Ako bismo gledali performanse od 2018. godine, situacija je manje-više nepromenjena, gde najbolje prinose beleži Kombank In-Fond, a imamo i jedno neprijatno iznenađenje u formi fonda Intesa Invest Comfort Euro, koji je od 2018. godine uspeo da zabeleži gubitak od oko 3.5%.

Balansirani Fondovi 2018

Nisam uspeo nigde da pronađem svežu strukturu imovine ovog fonda, ali prema podacima od pre godinu dana, fond je dominantno ulagao u obveznice, i to najviše u strane obveznice putem ETF-ova – što znači da vi kao investitor pored naknada za upravljanje imovinom fonda koju plaćate Intesi, plaćate i onaj Expense Ratio koji se naplaćuje na nivou ETF-a. Naravno, nije ovo komentar samo za Intesu, i drugi fondovi ovo rade, što je poprilično loše za krajnjeg investitora.

Intesa Comfort Euro

Fondovi Rasta Vrednosti

I za kraj, imamo elitne Fondove Rasta Vrednosti koji dominantno ulažu u akcije. Sa obzirom da se na mom kanalu okuplja mlađa ekipa, smatram da bi ovi fondovi eventualno bili i najpopularniji za investiranje u dužem roku. Pre nego što krenemo sa performansama, samo da napomenem da sam ovde dodao i dva indeksna ETF-a koji će nam služiti kao merilo uspešnosti, a to su ETF koji prati S&P 500 i ETF sa nazivom All-World ETF, kako bismo pratili kretanja na američkim i globalnim berzama.

Kao što možemo videti, kada je reč o domaćim fondovima, WVP Dynamic fond beleži snažan rast i u drugom kvartalu, ali i od početka ove godine. Što je negde i očekivano sa obzirom na katastrofalne rezultate iz prošle godine.

Fondovi Rasta Q2 2023

Kada bismo gledali širu sliku od 2018. godine, postaje apsolutno jasno da ETF-ovi apsolutno nemaju konkurenciju i da beleže najmanje dvostruko bolje prinose od najboljeg domaćeg fonda, što je sasvim dovoljan razlog da uzmete stvari u svoje ruke i krenete da investirate samostalno na berzi.

Za kraj, hteo bih da istaknem jednu stvar, a to je preporuka da uvek pokušate da gledate dugoročno kada je reč o analizi investicija. Na primer, videli smo da je u drugom kvartalu fond WVP Dynamic ostvario drugi najveći rast u kategoriji fondova rasta imovine, uspevši da nadmaši čak i ETF-ove, međutim, kada proširimo vremensku distancu i analiziramo performanse fondova od 1. januara 2018. godine, shvatamo da je ovaj fond napravio prinos od samo oko 4%, što je, složićete se, poprilično loše. Ovo je samo primer, ali sigurno shvatate suštinu.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard