Prinosi Dobrovoljnih Penzionih Fondova u 2020. godini

Dobrovoljni penzioni fondovi (DPF) su vrlo često prva stanica za sve ljude koji ostvare uštedu u svom budžetu, pre svega zato što se smatraju sigurnom investicijom za budućnost i jedan od lakših načina da kroz privatnu penziju ostvarimo dodatne prihode. Međutim, jako mali broj ljudi razume u šta ovi fondovi investiraju i zašto je njihovo poslovanje u budućnosti potencijalno ugroženo (po mom skromnom mišljenju).

U šta investiraju DPF?

Dobrovoljni penzioni fondovi uglavnom investiraju u državne obveznice (ili državni dug uopšteno). Ideja je vrlo jednostavna, države kroz emisiju obveznica obezbeđuju finansiranje svojih potreba za kapitalom, dok DPF prikuplja doprinose svojih članova i investira ih u obveznice zarad ostvarivanja prinosa. Sve ovo na prvi pogled deluje odlično, međutim postoji jedan problem. Nalazimo se u okruženju gde skoro sve razvijene države primenjuju politiku niskih kamatnih stopa, kako bi se što više novca preusmerilo u privredne tokove.

Dakle, teoretski, ako su kamatne stope visoke, deo investitora će se odlučiti da oročavanjem svojih sredstava ostvari sigurnu kamatu. Ali, ako su kamatne stope niske, ovi investitori neće oročiti svoja sredstva već će ih usmeriti u privredne tokove (privatni biznis, nekretnine) ili na finansijska tržišta (akcije i ETF). Zbog politike niskih kamatnih stopa je i došlo do eksplozije cena nekretnina, akcija i svega što se može smatrati investicijom.

Koje prinose su ostvarili DPF?

Kada znamo da su kamatne stope bile niske tokom 2020. godine, nameće se logičan zaključak da su i DPF ostvarili ispodprosečne rezultate. Većina fondova investira preko 90% svojih sredstava u državne obveznice, koje više nemaju visoku stopu prinosa, pa je i logično da prinosi DPF-ova padnu. Za razliku od istorijskih prinosa od 7-8% koje su ovi fondovi ostvarivali, tokom 2020. su prinosi bili ispod 2%:

Mislim da je ovo idealan pokazatelj da DPF ne bi smeo da bude jedina investicija u portfoliju, zato što postaje sve izvesnije da će se okruženje u kojima će oni ostvarivati niske prinose potrajati još nekoliko godina. Ako možete da investirate u njih uz ostvarivanje poreskih olakšica, onda bih preporučio da to uradite, ali samo dok imate olakšice. Ukoliko nemate poreske olakšice, mislim da je mnogo bolje da svoj novac “parkirate” na drugo mesto.

Napominjem da su prinosi preuzeti sa zvaničnih sajtova svakog od prikazanih DPF i da ideja ovog posta nije da naškodi nečijoj poslovnoj reputaciji, već samo da dočara čitaocu da svi fondovi “pate” u uslovima niskih kamatnih stopa.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama