Prolećna prihrana ječma | Šta je Amonijum nitrat (AN)

U današnjem tekstu bih se malo bavio poljoprivredom kao izvorom dodatnog prihoda za mene. Još jesenas smo posejali ječam (16. oktobra) i vreme je da se izvrši prolećna prihrana ječma azotnim đubrivima, što je ujedno i najznačajniji korak u odgajanju ječma. Ako želiš da vidiš snimke sa terena, pogledaj snimak ispod:

Ukratko o ječmu

Ozimi ječam je posejan još 16. oktobra, što znači da je on celu zimu proveo u nekom vidu hibernacije. Tokom zime i niskih temperatura, biljke usporavaju sve procese u sebi, tako da im nisu potrebne sve hranljive materije odmah nakon setve. Zbog toga se ustalila praksa da se celokupna količina potrebnog fosfora i kalijuma unosi u zemljište pre setve, kako bi biljka imala ove hranljive materije zbog pravilnog razvoja korenovog sistema i samog metaboličkog sistema biljke.

Sa dolaskom toplijeg vremena, biljke se polako bude iz zimske hibernacije i potrebna im je veća količina hranljivih materija, pre svega azota, pošto smo celokupne potrebne količine fosfora i kalijuma uneli jesenjom predsetvenom prihranom. Današnji tekst će se baviti ovom prolećnom prehranom ječma.

Amonijum nitrat

Prolećnu prihranu smo izvršili prehranu amonijum-nitratom ili skraćeno AN-om, i to u količini od oko 110kg po katastarskom jutru (jedno jutro ima oko 0,58 hektara). Granule ovog đubriva su poprilično sitne, bele su boje i poprilično su ujednačene veličine, što značajno pomaže u ujednačenoj rastvorljivosti đubriva i lakšem usvajanju od strane biljaka.

Izbor đubriva je pao na amonijum nitrat, pošto je to đubrivo sa 34% azota, od čega je polovina tog azota u amonijačnom, a polovina u nitratnom obliku, što znači da je dobro rastvorljivo u vodi i da je biljkama lako usvojivo. Nitratni azot je odmah usvojiv, dok se amonijačni azot procesom dentrifikacije pretvara u biljkama prihvatljiv oblik i on će biti dostupan za nedelju dana ili malo više. Na ovaj način će biljci biti dostupan azot i odmah, ali će deo azota imati odloženo delovanje.

Upravo zbog ovakvog načina delovanja nije bačena UREA, koja je najjeftiniji izvor azota. UREA sadrži azot u amidnom obliku, kojem treba poprilično puno vremena da se transformiše u biljkama prihvatljiv oblik. Da smo sada bacili ovo đubrivo, to bi značilo da će azot biti dostupan tek za par nedelja, što bi značilo da će u međuvremenu biljke gladovati, što će značajno umanjiti prinos. Takođe, UREA na visokim temperaturama (preko 10 stepeni) gubi značajan deo azota usled procesa volatilizacije, tj. veliki deo azota isparava u vazduh. Zbog toga smo bacili AN a ne UREU.

Par zanimljivosti o Amonijum nitratu

Amonijum nitrat je izuzetno nestabilno đubrivo, zbog čega je moguće da dođe do eksplozije ukoliko dođe do nepravilnog skladištenja. Ukoliko dođe do sabijanja đubriva, moguće su snažne reakcije u vidu eksplozija, i zbog toga je ovo đubrivo u svom čistom obliku zabranjeno u EU. Primer eksplozije usled neadekvatnog skladištenja ovog đubriva smo imali priliku da vidimo u Bejrutu krajem 2020. godine.

Takođe, u SAD se većina eksploziva pravi od amonijum nitrata, tako da su dejstva ovog hemijskog jedinjenja dobro poznata. I takođe još jedna trivia, kada vidite u američkim filmovima da neki zlikovci prave improvizovane eksplozive koristeći veštačko đubrivo, to đubrivo je uglavnom AN.

Dosadašnje investicije u ječam

Imali smo trošak jesenjeg đubrenja i razbacivanja od 6,227 dinara po jutru (bačeno je oko 160kg NPK 6:24:12 po jutru), potom imali smo trošak semena i setve od 8,400 dinara po jutru i trošak ove prehrane azotom od 4,693 dinara po jutru (bačeno je oko 110 kg AN-a), što u zbiru daje nešto više oko 19,300 dinara po jutru. Naravno, ovde nije kraj troškovima, sigurno nas čeka još jedno prskanje herbicidima i potencijalno još jedna folijarna prehrana, ali o tome kada bude više prilike.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama