Zatvorio sam prvu poziciju u mom portfoliju

Da budem iskren, nisam mislio da ću praviti video na ovu temu u skorije vreme, ali eto, i to se desilo – prodao sam akciju i u potpunosti sam zatvorio jednu pomoćnu poziciju u mom portfoliju. Hajde da ti pokažem šta sam tačno uradio, kakav sam rezultat ostvario i kakvi su mi planovi dalje. Ako te mrzi da čitaš, možeš pogledati video na ovu temu:

Ova priča počinje sada već davne 2019. godine, kada sam prvi put kupio akcije kompanije Eurocommercial Properties, koja je jedan od vodecih evropskih operatera tržnih centara i maloprodajnih objekata. Ideja za kupovinu je bila poprilično jednostavna, a to je da kupovinom ove akcije stvorim jednu manju, pomoćnu poziciju u mom portfoliju koja ce svojim nešto višim dividendnim prinosom malo podići dividendni prinos mog celokupnog portfolija. Ako pogledamo sliku ispod, videćemo da je kompanija konstantno uvećavala iznos dividende po akciji koju je isplaćivala, sto je bio još jedan razlog zašto mi se ova kompanija svidela.

Tokom 2019. i 2020. godine sam ukupno izvršio 4 kupovine i ukupno sam akumulirao 206 akcija ove kompanije. Da ne bih sada sve nabrajao, datume kupovina, kupovnu cenu i broj kupljenih akcija možeš videti na slici. Ono što odmah upada u oko, jeste da je ova poslednja kupovina zapravo donela prevagu i najveći profit. Da nije bilo ove kupovine, ja bih i dalje bio zarobljen u ovoj poziciji.

I ovde nailazimo na manji problem, a to je da je kompanija donela odluku da ne isplati dividendu tokom 2020. godine zbog Covid krize, već da isplatu pomeri za 2021. godinu, a kada su odlučili da isplate dividendu, iznos je manji nego ranije. I ovim potezom je kompanija izgubila osnovnu svrhu zbog koje se našla u mom portfoliju, a to je generisanje pasivnih prihoda. Kada dodatno uzmemo u obzir da oporavak od Covid krize i dalje traje i da se ne zna kako ce prodaja funkcionisati u budućnosti, kao i da sve više raste obim online prodaje, smatram da ova pozicija više nije dobro mesto za moj novac.

Prodaja i investicioni rezultat

Nego, nakon što smo analizirali sve kupovine, red je da analiziramo i prodaju. Svih 206 akcija sam prodao po ceni od 23.5 EUR po akciji, sto bi značilo da sam po osnovu vlasništva nad ovom akcijom ostvario prinos od oko 36% racnajuci i dividendu koju sam dobio tokom 2019. godine. Ovaj rast cene je nastao zbog delimicnog popuštanja mera zabrane u Zapadnim Evropskih zemljama, ali i delimično zbog toga što je kompanija objavila da će isplatiti dividendu, ali u manjem obimu nego ranije.

E sada, pošto znam koliki je ostvareni prinos od trgovine akcijom, mene interesuje kakav je moj investicioni rezultat naspram ETF-a koji prati indeks S&P 500 (oznaka VUSA), koji se uglavnom uzima kao reper ili benchmark prilikom ocenjivanja uspešnosti investiranja. Da napomenem odmah, računao sam da bih u alternativu, tj. u ETF investirao iste sume tokom istih dana kao što sam investirao u akciju, a u obzir su uzete i sve dividende u onom iznosu kako su u stvarnosti isplaćene. I rezultat je kao na slici ispod:

I kada uporedimo obe opcije, ispada da bih investiranjem u ETF ostvario prinos od oko 38%, tj. samo par procenata više nego što sam dobio investiranjem u akciju, tako da sam poprilično zadovoljan. Ovde bih pre svega istakao da ovaj rezultat nije faktor nekog mog ekspertskog znanja, već zapravo puke sreće, posto je cena kompanije porasla iznad nekog realnog nivoa za ove tržišne uslove. Ako pogledamo malo dužu istoriju kretanja cene, videćemo da se cena kompanije postepeno smanjuje iz godine u godinu, ali da se javlja porast cene pre isplate dividende. I upravo to mislim da se desilo i sada, cena je krenula da skače, ali mislim da ce se cena nakon isplate dividende vratiti na nivo od oko 17-18 EUR po akciji. Naravno, možda grešim, ali ovo je moje mišljenje.

Zbog svih neizvesnosti koje su vezane za funkcionisanje maloprodaje koje samim tim dovode do neizvesnosti rezultata koje će kompanija ostvariti, pa samim tim i na neizvesnost dividende koju će kompanija isplaćivati u budućnosti, odlučio sam da poziciju zatvorim i da uzmem profit dok je cena još uvek povoljna, tj. dok je kompanija precenjena.

Šta ću dalje?

I sada, kada su akcije prodate i profit uzet, hteo bih još da popričamo o dve vrlo bitne stvari. Prva je da na ostvarenu kapitalnu dobit treba platiti porez od 15%. Video i tekst na ovu temu možeš očekivati uskoro.

Sto se tiče druge stvari, to je šta ću uraditi sa oslobođenim kapitalom? Odgovor je poprilicno jednostavan. Sa obzirom da (po mom mišljenju) imam dosta pomoćnih pozicija, odlučio sam da ne otvaram novu poziciju i tražim novu kompaniju u koju ću investirati, već sam odlučio da kapital investiram u “jezgro” svog portfolija, tj. u ETF koji prati indeks S&P 500, tj. u VUSA. Smatram da ovom investicijom imam odličan potencijal za prinos, ali uz manji rizik, pošto sada kapital nije vezan za samo jednu kompaniju.

Da ne pominjem da je Expense ratio samo 0.07% na godišnjem nivou, kao i da je ova opcija mnogo poreski efikasnija, pošto većina prinosa dolazi od rasta kapitala, a ne od dividende (dividendni prinos je oko 1%), tako da se oporezivanje rasta kapitala dešava tek u momentu kada budem izašao iz ove pozicije, a ne prilikom svake isplate dividende. Tako da, mislim da sam dobro reciklirao kapital, tj. da sam izašao iz pozcicije koja nema perspektivu, a kapital prebacio u poziciju koja se smatra standardom naspram koje se meri uspešnost svih ostalih investicija.

I za kraj, još jedna važna napomena. Još jednom bih napomenuo da je ostvareni prinos od investiranja u akciju više plod sreće nego znanja, tako da treba dobro razmisliti prilikom investiranja i da samostalno trebaš da analiziraš podatke prilikom investiranja. Smatram da je rizik investiranja mnogo manji kada se investira u ETF-ove, tako da sam odlučio da svoj kapital premestim u manje rizičnu opciju.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama