Trikovi koje fondovi koriste prilikom objave stope prinosa

U današnjem tekstu ćemo pričati o jednom triku koji investicioni fondovi koriste prilikom iskazivanja ostvarene stope prinosa. Kada bih ti rekao da fondovi iskazuju stope prinosa koje vrlo verovatno nijedan investitor u tom fondu nije ostvario, kakva bi bila reakcija sa tvoje strane? Takođe, iskoristiću priliku da ti objasnim ove bitne pokazatelje u programu Portfolio Performance, što će ti značajno olakšati praćenje uspešnosti investiranja.

Ako te mrzi da čitaš ovaj tekst, baci pogled na video koji sam snimio na ovu temu:

Hajde da krenemo od pokazatelja koji se zove Time Weighted Rate of Return, koji pokazuje kretanje tržišne vrednosti tvog portfolija tokom posmatranog perioda. Bitna napomena je da ovaj pokazatelj u potpunosti isključuje efekte kupovina i prodaja u tom posmatranom periodu.

Sa druge strane, Internal Rate of Return pokazuje stvarne performanse tvog portfolija, uključujući  efekte dodatnih uplata ili prodaja. Prosto rečeno, ovaj pokazatelj pokazuje koliko ti je dobar tajming prilikom vršenja transakcija. Naravno, nikada ne bi trebalo da pokušavaš da pogodiš tajming na tržištu, ali to je priča za drugi video.

Primeri

Krenimo od Time Weighted Return-a. Recimo da imamo hipotetički fond ABC. Recimo da na početku prve godine uložimo 100 EUR u fond i da on poraste 25% nakon te godine. I sada na računu imamo 125 EUR. E sada, tokom druge godine,  fond ostvari gubitak od 20%, zbog čega je sada stanje našeg računa 100 EUR. Ukupno, naš Time Weighted Rate of Return je 0%, što je ista stopa prinosa koju će fond prikazati u svojim izveštajima. Međutim, ovo poklapanje se dogodilo samo zato što smo imali jednu uplatu u fond i to tačno na početku perioda posmatranja.

E sada, ovo se vrlo retko dešava u praksi, i vrlo je verovatno da ćemo imati nekoliko uplata tokom nekog perioda, zbog čega će naša ostvarena Interna Stopa Prinosa, koja uzima u obzir uplate u fond, biti potpuno različita od stope koju fond prikazuje u izveštajima. Recimo da smo sada investirali 50 EUR u fond na početku prve godine i da smo završili godinu sa 62.5 EUR. Na početku druge godine mi ponovo investiramo 50 EUR u fond i sada imamo 112.5 EUR u fondu, što će značiti da završavamo sa 90 EUR. Kada podvučemo crtu, naša Interna Stopa Prinosa je -6.83%, zato što ona sada odražava loš tajming naše druge uplate u fond.

I tako, može doći do slučaja da fond prikaže jednu stopu prinosa u svojim izveštajima i reklamnim materijalima (to je ova prva stopa), a da pojedinačni investitori imaju potpuno drugačiju ostvarenu stopu prinosa zbog efekta dinamike uplata u fond (ova druga stopa). Naravno, ovo nije krivica samog fonda, ali značajno može uticati na očekivanja investitora. Hajde da ovo pokažemo na još jednom, ovog puta pravom primeru iz prakse.

Uzmimo ETF koji nosi oznaku JETS, koji prati američke avio kompanije. Kada pogledamo prinose u poslednjih godinu dana, videćemo da je fond ostvario prinos od oko 42%, što je vrlo atraktivna cifra. Međutim, ono što vidiš ovde je Time Weighted Rate of Return. Ovo znači da su ovu stopu prinosa ostvarili investitori koji su investirali samo jednom, i to na početku posmatranog perioda. Ako uzmemo sada nekog idividualnog investitora, koji je investirao u ovaj ETF početkom marta, imaćemo situaciju da ovaj investitor ima negativnu Internu Stopu Prinosa, pošto je fond u poslednje vreme poprilično izgubio na vrednosti.

Portfolio Performance

Ono što je dobra stvar kod programa Portfolio Performance, jeste da ti on odmah automatski izračunava ove pokazatelje za tvoj portfolio, ili deo portfolija, kako god ti postaviš u samom programu. Ako uzmemo onaj naš teoretski portfolio što smo pravili u tutorijalu, videćemo da je Time Weighted Rate of Return viši od Interne Stope Prinosa, što nam ukazuje da tajming naših uplata baš i nije bio najbolji. Naravno, situacija može biti i obrnuta, ako na primer posmatramo performanse nekog fonda od početka 2020. godine, moguće je da Time Weighted Rate of Return bude oko 30%, a da investitori koji su pogodili tajming i investirali tokom marta 2020. godine imaju Internu Stopu Prinosa od preko 65%.

Zaključak

Da rezimiramo, sve je igra brojeva i fondovi će iskazivati stope prinosa koje vrlo verovatno nijedan investitor u tom fondu nije ostvario. U zavisnosti od dinamike uplata u jednom istom fondu, dva investitora mogu imati potpuno različite Interne Stope Prinosa, zbog čega je dobro da znaš kako se ove stope računaju i šta one znače.

Time Weighted Return se koristi da bi iskazao performanse samog fonda ili neke akcije tokom posmatranog perioda i on ne uzima u obzir uplate ili isplate koje investitor vrši. Sa druge strane, Interna Stopa Prinosa iskazuje prinos koji investitor ostvaruje, uzimajući u obzir tajming i visinu uplata i isplata koje investitor izvrši.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama