Šta je dividenda?

Svi mi želimo da imamo bolju finansijsku situaciju i čini mi se da je mnogima lakše da na neki način stvore dodatni prihod nego da smanjuju svoju potrošnju. Upravo zbog toga se na Youtubeu može pronaći mnogo klipova koji govore o online zaradi bez puno muke, a koji se najčešće završavaju gubitkom vremena ili nekom MLM šemom. Istina je da se najviše novca online zarađuje tako što pričaš drugima kako da zarade novac online.

E sada, da ne bi i ovaj tekst upao u tu kategoriju, ja bih ti danas pričao o dividendama, koje su odlična opcija za sve koji žele da stvore dodatne prihode. Ako želiš, možeš pogledati moj video na ovu temu sa dodatnim primerima:

Pa krenimo redom, šta je uopšte dividenda? Dividenda je deo neto dobiti koju kompanija isplaćuje svojim vlasnicima, tj. akcionarima nakon uspešne poslovne godine. Iz same definicije se vidi da dividenda nije zagarantovana, već je glavni preduslov da kompanija prvo ostvari neto dobit pre nego što do isplate dividende uopšte i dođe. Drugi preduslov je da skupština akcionara odobri isplatu dividende, ali ovo najčešće nije toliko veliki problem ako je kompanija ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

Ovo znači da moramo birati kvalitetne kompanije sa dobrom finansijskom slikom ukoliko želimo da se isplate dividende nastave i u budućnosti. Kako bih ocenio kolika je sigurnost dividende koju kompanija isplaćuje, ja više volim da posmatram Cash Flow izveštaj kompanije, a ne Bilans Uspeha, i to uglavnom zbog toga što Bilans Uspeha može dati iskrivljenu sliku zbog primene raznih računovodstvenih standarda i politika. Ono što je meni bitno prilikom ocene sigurnosti isplate dividende jeste odnos između gotovine potrebne za isplatu dividende i pokazatelja Free Cash Flow. Gotovinu potrebnu za isplatu dividende ćemo okvirno izračunati na sledeći način:

Gotovina za dividendu = Market cap kompanije * Dividend yield

Ovo je okvirna kalkulacija, ali nam može dati jako dobru sliku koliko je gotovine zaista potrebno kompaniji da bi dividendu isplatila. Free Cash Flow nećemo računati, on je uvek iskazan u Cash Flow izveštaju, tako da nam samo ostaje da uporedimo dve cifre i vidimo kakva je situacija. U idealnom slučaju, imaćemo kompaniju koja iz godine u godinu uvećava isplaćene dividende i FCF, uz napomenu da ja lično volim kada FCF raste brže od isplaćenih dividendi, pošto tada kompaniji ostaje više gotovine za finansiranje razvoja ili reotkup svojih akcija.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama