Rizici investiranja

Postoji stara izreka koja kaže: „Investiranjem rizikuješ da ostvariš gubitak, a ne investiranjem sigurno ostvaruješ gubitak zbog dejstva inflacije“. Upravo u današnjem videu ćemo pričati o tim rizicima koji prate investiranje, zašto bi trebalo da znaš koji su rizici i kako možeš da napraviš investicionu strategiju kojom ćeš svesti rizik na minimum.

Ako želiš, možeš pogledati moj video na ovu temu sa dodatnim primerima:

Da se vratimo na temu, svi znamo šta je rizik, ali ne postoji široko usvojena definicija koja bi mogla lepo da objasni šta je rizik prilikom investiranja. Po meni, rizik bi se mogao definisati kao odstupanje stvarnih prinosa od naših očekivanja.

Na primer, kada oročimo novac u banci, tu tačno znamo koliko ćemo dobiti novca na kraju perioda, pa je stoga stvarni prinos jednak očekivanom prinosu i možemo zaključiti da ova investicija nije rizična. Sa druge strane, ako novac investiramo u neku manje poznatu kripto valutu kojoj tržišna cena mnogo varira, može se dogoditi da je stvarni prinos negativan, tj. da je ostvaren gubitak koji nije bio u skladu sa našim očekivanjima, zbog čega se ova investicija može smatrati vrlo rizičnom.

E sada, nije svaki rizik isti, već se investicioni rizik može podeliti u dve grupe: sistemski i nesistemski (specifični) rizik. Ono što je jako bitno, delovanje druge grupe rizika se može izbeći diverzifikacijom, tj. izgradnjom kvalitetnog portfolija. Ideja je da izgradnjom portfolija bolje raspoređujemo rizik i tako ublažavamo efekte promena tržišnih cena neke akcije. Ako posmatramo portfolio kao celinu, sa dodavanjem svakog novog finansijskog instrumenta pada naš nesistemski rizik, a ako u portfoliju imamo dovoljno veliki broj kompanija, možemo reći da smo sveli ukupan rizik na nivo sistemskog rizika. Rizik će i dalje postojati, ali će biti mnogo niži nego u slučaju kada smo imali koncentrisan portfolio. 

I naravno, da odgovorim na pitanje – „Da li postoji nešto gde možemo investirati naš novac gde bismo bili izloženi samo sistemskom riziku?“. Odgovor je jedno veliko DA! Odgovor su široko diverzifikovani ETF-ovi koji u sebi sadrže mnogo kompanija, postoje primeri koji imaju i preko 3,000. Sa obzirom da su sve pozicije relativno male i novac je dobro raspoređen, vi izbegavate dejstvo nesistemskih rizika i ostaje vam da budete strpljivi i ostavite novac da radi uz minimalno mogući rizik.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama