Kako odrediti intrinzičnu vrednost akcije?

Sa obzriom da je situacija na berzi promenljiva u poslednje vreme, želeo bih malo detaljnije da porazgovaramo na temu kako proceniti kada je pravo vreme za investiciju u neku akciju. Odmah bih želeo da naglasim da se u videu bavimo i DCF analizom na jednom primeru, tako da ti definitivno preporučujem da pogledaš video.

Prva stvar koju moramo da definišemo jeste intrinzična vrednost neke kompanije. Intrinzična vrednost je termin koji označava broj koji bismo dobili kada bismo sa velikom pouzdanošću mogli da vidimo budućnost i predvidimo koliko novca će zaraditi neka kompanija u budućnosti od sada pa do kraja vremena, i sve to diskontovano prema odgovarajućoj diskontnoj stopi.

Ono što možemo zaključiti je da u slučaju kvalitetnih kompanija koje konstantno uvećavaju svoju proizvodnju, uspevaju da inoviraju proizvode i postižu veće profitne marže, intrinzična vrednost stabilno raste tokom vremena. Za neke kompanije će ova linija izgledati malo strmije zato što će rasti brže, za neke će biti malo sporiji rast, ali će generalno linija imati uzlaznu putanju.

Ovakvo razmišljanje možemo primeniti za bilo koju investicionu aktivnost. Ideja nam je da se nakon investicije danas nama vrati više novca u budućnosti. Ovo važi za akcije, može da važi za nekretnine, poljoprivredu i sl. I sve ovo možemo saznati odgovaranjem na tri pitanja:

  • Koliko novca ćeš dobiti
  • Kada ćeš dobiti taj novac
  • Sa kolikom dozom sigurnosti možeš ovo da znaš

I upravo ova tri pitanja su idealan način da pređemo na način kako ćemo mi odrediti buduće tokove novca koje će generisati kompanija koju posmatramo, a to je DCF analiza. Pomoću DCF analize ćemo pokušati da predvidimo koliko novca ćemo dobiti svake godine u budućnosti, a potom ćemo novac iz budućnosti preračunati na sadašnju vrednost pomoću diskontne stope. U svakom slučaju, DCF analizu možeš detaljnije pogledati u videu iznad.

E sada, definisali smo intrinzičnu vrednost tako što smo uradili našu DCF analizu, ostao nam je još samo jedan korak, a to je da uporedimo ovako dobijenu intrinzičnu vrednost sa tržišnom vrednošću kompanije. Ovde treba obratiti pažnju, pošto smo našu valuaciju uradili za celu kompaniju, tako da sada treba da vidimo koja je trenutna tržišna vrednost cele kompanije. Kako ne bismo tražili broj emitovanih akcija po izveštajima, možemo sa sajta kao što je Yahoo Finance pronaći trenutni market cap i njega uporediti sa intrinzičnom vrednošću iz naše analize.

Ako je intrinzična vrednost veća od trenutnog market cap-a, to znači da je akcija precenjena i da bismo trebali da sačekamo bolji momenat za kupovinu. Sa druge strane, ako vidimo da je intrinzična vrednost niža od tržišne vrednosti, to može biti signal za kupovinu. Ipak, praksa koju su stariji investitori imali jeste da primene određenu marginu sigurnosti od recimo 10-15%, nešto slično kao na ovoj slici pred tobom, čisto zbog eventualnih grešaka prilikom određivanja intrinzične vrednosti, pa tek ako je cena akcije ispod ove nove definisane linije, tada se kupovina akcije može smatrati sigurnim pogotkom.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama