Poresko prebijanje dobitaka i gubitaka

U današnjem tekstu i videu ćemo se baviti porezima, i to porezom na kapitalnu dobit koji nastaje kada ostvarimo profit prilikom trgovine na berzi. I dok je nastanak poreza na kapitalnu dobit generalno dobra stvar, pošto on nastaje kada nastane profit, apsolutno je normalno da želimo da smanjimo iznos poreza koji treba da bude plaćen. Upravo u današnjem videu ćemo videti jednu tehniku pomoću koje možemo legalno da umanjimo porez na kapitalnu dobit.

U današnjem videu ćemo pričati o prebijanju kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka, ili kako bi amerikanci rekli, o tehnici koja se zove Tax Loss Harvesting. Ovo je potpuno legalan način da smanjimo našu poresku obavezu i ovo je definisano u članu 78. Zakona o porezu na dohodak građana. Hajde samo na brzinu da pogledamo ovaj član zakona:

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti. Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom može se izvršiti u slučaju kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak, a kasnije ostvari kapitalni dobitak. Ako se i posle prebijanja iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina u koje se uračunava i godina u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje sa kapitalnim dobitkom, na račun budućih kapitalnih dobitaka.

Mislim da je zakon poprilično jasan, ali hajde ukratko da rezimiramo:

  • Ostvareni gubici se mogu prijaviti poreskoj upravi i to rešenje o ostvarenom gubitku se može koristiti za umanjenje budućeg poreza na kapitalnu dobit
  • Najbitnije je – prvo se mora prijaviti gubitak, a tek u narednom polugodištu možemo iskoristiti to rešenje o gubitku da umanjimo porez
  • Rešenje o kapitalnom gubitku se može iskoristiti u narednih 5 godina od momenta prijave, tako da ne treba žuriti sa budućim odlukama

Ono što je bitno, treba gledati poreski zakon svake države i ja sam prezentovao ono što trenutno važi u Srbiji. Neke države će čak imati i striktnija pravila od naših, pa tako u Americi, ukoliko želite da uradite Tax Loss Harvesting ne smete da kupite istu akciju ili isti ETF u narednih 30 dana od dana prodaje. Ukoliko izvršite kupovinu u ovom periodu, ta trgovina će biti proglašena za Wash Trade i prebijanje gubitaka i dobitaka neće biti moguće, tako da treba biti oprezan.

E sada, čak i da postoje ograničenja oko ponovne kupovine, i ovde postoji prostor za jednu interesantnu taktiku sa naše strane. Recimo da mi u portfoliju imamo ETF koji prati indeks S&P 500 koji je napravila kompanija iShares. I recimo da se desio krah berze i naša pozicija je izgubila 30% svoje vrednosti. U ovom trenutku, mi možemo da prodamo naš iShares ETF i da od istog novca kupimo Vanguardov ETF koji prati isti indeks, čime ćemo faktički držati sve isto kao ranije, ali ćemo sada imati džokera u rukavu, a to je rešenje o poreskom gubitku koje možemo iskoristiti u budućnosti. Ovakav potez nije uvek racionalan, ali može biti vrlo interesantan, pogotovo za ljude koji imaju nešto više pozicija u svom portfoliju.

Za kraj, zahvalio bih se sponzoru današnjeg videa i teksta, brokeru Freedom 24, link za registraciju je ispod videa.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama