The Walnut Fund - Analiza Excel modela

Prema komentarima koje ste mi ostavili u vezi The Walnut Fund-a se vrlo lako može zaključiti da postoji velika tražnja investitora za tzv. “alternativnim” investicijama, među kojima je i investicija u poljoprivredu. Mnogo vas mi je postavilo dodatna pitanja u vezi kalkulacije isplativosti investicije koju sam prezentovao u videu koji je linkovan ispod, a danas bih hteo malo detaljnije da uđemo u Excel model i vidimo kako sam došao do prezentovanih cifara.

Ukoliko te interesuje investicija u orahe, svoju registraciju i rezervaciju možeš izvršiti putem OVOG linka. Hajdemo sada na analizu modela!

Postavljanje modela

Moja ideja je da krenemo od praznog radnog lista u Excelu i da kroz praćenje ovog teksta napravimo potpuno funkcionalan model za ocenu isplativosti investicije. Odmah u startu bih naglasio da ćemo koristiti zvaničnu prezentaciju sa sajta i potom ćemo dodati određene svari na prezentovani model. Kao prvo, krenućemo sa pretpostavkama, tj. upisaćemo da se model odnosi na površinu zemljišta od 10ha, kao i da na toj površini može da se posadi 3,000 sadnica. Možda deluje kao nebitno sada, ali će nam trebati kasnije.

Sada nam dolazi (po meni) najgori deo našeg zadatka, a to je prekucavanje brojeva iz zvanične prezentacije u naš model. Napravićemo zaglavlje sa godinama, a potom ćemo redom prekucati sve brojeve iz prezentacije.

Ono što je jako bitno, u redovima gde imamo ukupne pokazatelje ćemo staviti formulu koja će sabrati sve prethodne redove iz te grupe (to su obojeni redovi ukupni prihodi, ukupni troškovi, ukupna dividenda). Pa će tako u ćeliji C11 biti formula koja glasi =SUM(C9:C10). U ćeliji C24 biti formula =SUM(C14:C23), a u ćeliji C29 formula =SUM(C27:C28). I na kraju ćemo imati red koji će prikazivati krajnje stanje u fondu, i u ćeliju C31 ćemo upisati formulu =C11-C24-C29. Kada smo postavili formule, samo ćemo ih kopirati na desno kako bismo ih imali za sve godine u budućnosti.

Sada na ovom mestu imamo model koji je kao na slici ispod, ali on nije fleksibilan, tj. cifre ispod se neće promeniti ukoliko mi promenimo površinu plantaže i broj sadnica u našim pretpostavkama. Mislim da za potrebe ovog teksta ne moramo da ulazimo u to kako načiniti ovaj model fleksibilnim, već mislim da je najbitnije da vidimo kako ćemo oceniti isplativost The Walnut Fund-a.

Ocena isplativosti investicije

Nakon ovako postavljenog modela, sada ćemo dodati samo par redova ispod ove glavne tabele. Prvo ćemo dodati tokove novca za investitora koji je kupio paket “10+1”, i to ćemo uraditi u redu 33:

  1. U ćeliju C33 ćemo upisati formulu =-150*10 (znači 10 stabala investitor plaća po 150$), i jako je bitno da ova cifra bude u negativnom znaku, zato što predstavlja odliv iz novčanika investitora
  2. U ćeliju C34 upisujemo formulu =D27*(11/$C$4). Znači, ukupnu dividendu fonda raspoređujemo na individualnog investitora na osnovu učešća njegovih stabala u ukupnom broju stabala. Zbog toga formula sadrži deo 11/$C$4, gde je 11 stabala investitora (ovde imamo ono jedno stablo gratis), a ćelija C4 sadrži ukupan broj stabala, tj. 3,000. Ovu formulu kopiramo skroz desno do 2035. godine
  3. U prethodnom koraku smo dobili sve prilive i odlive investitora i sada sabiranjem svih cifara u opsegu C33:P33 dobijamo neto efekat naše investicije, tj. 2,225$. Koliko je ovo dobro, moraćmo da dodamo još par redova
  4. Prvo bih hteo da izračunamo dividendni prinos, i to možemo uraditi počev od ćelije G34, u koju ćemo upisati sledeće: =G33/(-$C33). I ovu formulu kopiramo na desno, i dolazimo do informacije da je dividendni prinos za npr. 2030. godinu 42.1%
  5. I na kraju, treba još da izračunamo internu stopu prinosa, koja je odličan pokazatelj za poređenje različitih investicionih opcija. U ćeliju C35 ćemo dodati formulu =IRR(C33:P33) i tu ćeliju ćemo formatirati kao procenat i dobijamo IRR od 10.6%, što je po meni vrlo dobro za ovakav tip projekata

I na kraju, naša tabela izgleda kao na slici ispod:

Zaključak

Toliko o Walnut Fund-u, meni ovo deluje kao isplativ projekat (čak i pored 50/50 podele ukupne dividende u kasnijim godinama). Nadam se da sam ti ovim tekstom pokazao kako da izračunaš za sebe koliki bi bili tvoji prinosi i da sada možeš ovo znanje da primeniš i na druge investicione projekte.

Ja sam već izvršio rezervaciju 10 stabala i dobio sam 1 stablo gratis (verujem da je ovaj paket najbolja ponuda), a ukoliko i tebe interesuje investicija u orahe, svoju registraciju i rezervaciju možeš izvršiti putem OVOG linka.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama