Ukratko o Kreditnom Birou

Sa obzirom da je danas poslednja sreda u mesecu februaru, red je da završimo ovaj februarski serijal kratkih tekstova (i video snimaka) još jednim pojmom iz oblasti kreditiranja, a reč je o Kreditnom Birou.

Par puta mi se dogodilo da sam čuo izjavu: „Kreditni biro mi je odbio zahtev za kredit“ ili „Kreditni biro mi ne da da uzmem kredit“. Međutim, bitno je napomenuti odmah u startu, Kreditni Biro ne odobrava kredite, već to čine banke kod kojih ste podneli zahtev za kredit. Kreditni Biro je ništa drugo nego jedna velika baza podataka koju je napravilo i kojom upravlja Udruženje Banaka Srbije tj. sve Banke, Lizing kompanije, Državni fondovi i neke agencije.

Cela poenta nastanka Udruženja Banaka Srbije je povezivanje Banaka i uspostavljanje zajedničkih podataka o korisnicima bankarskih proizvoda, a sve u cilju bolje procene rizika ukoliko neki klijent želi da koristi proizvod banke u kojoj nije bio klijent do sada. Na ovaj način, preko Kreditnog Biroa, ta druga banka može da sazna istoriju potencijalnog klijenta i vidi koliko je on bio uredan u otplati obaveza prema drugim bankama i institucijama. Sve članice su se kroz ovo Udruženje dogovorile da vode evidenciju o tome:

  • Koje usluge klijent koristi ili je koristio,
  • Koliko je trenutno zadužen i
  • Koliko je ko uredan po pitanju otplate kreditnih usluga

Zanimljivo je i to da podaci ostaju trajno u bazama Kreditnog Biroa, ali da izveštaj koji banke dobijaju prikazuje podatke samo za poslednje 3 godine. Šta ovo znači u praksi? Recimo da neko duguje po osnovu kredita i prestane da otplaćuje rate u nekom momentu. Ta informacija će biti upisana 60og dana nakon dospeća duga i stajaće kao informacija u Izveštaju Kreditnog Biroa sve vreme dok se kredit ne isplati. Kada se to kašnjenje otplati i prođe 3 godine od tog momenta, tek onda će ta informacija nestati sa izveštaja, jer kao što smo rekli, izveštaj prikazuje samo poslednje 3 godine.

Međutim, ako se desi slučaj da ste vi kasnili po kreditu u jednoj banci, pa možda podnesete zahtev za neki drugi, manji kredit u drugoj banci, vrlo je verovatno da ćete biti odbijeni zbog neurednog izveštaja iz Kreditnog Biroa. Na ovom mestu bih takođe naglasio da svaka banka ima svoje modele za procenu rizika i da Kreditni Biro nije jedno centralno mesto koje izbacuje neku vrstu Kreditnog Skora. Ovo je česta zabluda zato što ovako nešto postoji u Americi, pa je nekako logično da se o tome i najviše piše po internetu. Znači, Izveštaj Kreditnog Biroa sadrži sirove podatke na osnovu kojih banka procenjuje rizičnost klijenta, Kreditni Biro ne daje nikakve preporuke i ocene da li neki kredit treba biti odobren ili ne.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    BuyBitcoinswithVisaMcCard

    Postovi po kategorijama