Gde je mojih 7%? – Šta očekivati od investicije na berzi

Hajde da kažemo da ste bili vredni, pogledali ste par videa o investiranju, prikupili ste kapital i odlučili da investirate. Negde ste čuli da berza u dužem roku donosi prinos od nekih 7%, tako da ste vi na osnovu toga formirali svoja očekivanja od vaše investicije na berzi. Većina ljudi će očekivati da se vrednost njihovog portfolija kreće otprilike kao na grafikonu, gde će investicija postepeno rasti iz godine u godinu.

Sta ocekivati od investicije na berzi - linearni prinos

Međutim, ove osobe će čekati razočarenje, zato što će se vrednost njihovog investicionog portfolija kretati poprilično drugačije od grafikona koji smo malopre gledali. Kako bismo se dobro pripremili, u današnjem tekstu (i videu) ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje koliko često berza donosi prosečne prinose?

Kako bismo analizirali prinose koje donosi jedna berzanska investicija u dužem roku, koristićemo podatke za indeks S&P 500. Ostaviću vam link ispod, a na ovom linku možete pronaći fajl sa podacima čak od 1871. godine. I ono što je zanimljivo, u fajlu možete pronaći i podatke o realnim prinosima indeksa S&P 500, tj. kada se izbije efekat inflacije.

Ako bismo pogledali prinose na godišnjem nivou od 1871. godine, videćemo da je bilo najrazličitijih prinosa, od -38.8% pa sve do +44.8%. Ono što je takođe zanimljivo, jeste da ne postoji ni jedna decenija u kojoj nije bila makar jedna godina u kojem je ostvaren negativan prinos.

Sta ocekivati od investicije na berzi - Matrica prinosa S&P 500

Kako bismo bolje analizirali prinose, hajde da ih malo preuredimo i malo drugačije sortiramo. I nakon toga možemo videti kako su varirali prinosi u ove posmatrane 152 godine (slika ispod).

Sada nam je otprilike jasno da prinosi variraju iz godine u godinu, kao i da će u oko 2/3 slučajeva godina imati pozitivan prinos. Međutim, ono što treba da uradimo jeste da izračunamo dugoročni prinos, i čisto radi vežbe, ja ću to uraditi za ceo period za koje imam dostupne podatke, znači za 152 godine. Računica će nam reći da je prosečni realni godišnji prinos 6.86%.

Ako se vratimo na naš grafikon, videćemo da je berza u periodu od 152 godine ostvarila prosečni godišnji prinos samo tokom jedne godine, tj. tokom 1965. godine.

Sta ocekivati od investicije na berzi - Sortirano sa prosekom

Prosečan prinos je mit?

Sve ovo znači da su šanse da berza ostvari prosečan prinos poprilčno male, skoro nikakve. Ali, hajde da ne stanemo ovde, već hajde da izračunamo standardnu devijaciju i vidimo koliko godina upada u ove nove kriterijume.

Ako ste zaboravili predavanja iz statistike, standardna devijacija u nekom uzorku nam govori koliko u proseku elementi uzorka odstupaju od aritmetičke sredine tog uzorka. Ako bismo uzeli naše podatke, videćemo da je standardna devijacija 1.20%. Sada pomoću ovog podatka možemo izračunati interval jedne standardne devijacije, gde će donja granica biti 6.86%-1.20%=5.66%, a gornja granica 6.86+1.20%=8.06%.

Kada ovo prikažemo na grafikonu, videćemo da su godišnji prinosi bili samo 11 puta u okviru ove jedne standardne devijacije, što je nekih 7% slučajeva:

Sta ocekivati od investicije na berzi - Prinosi sa devijacijom

Uglavnom, poenta svih ovih kalkulacija i grafikona je bila da Vam pokažem da je praktično nemoguće pogoditi kakve će berza doneti prinose na godišnjem nivou. Jednostavno, može biti jako dobro, a može biti i jako loše. Jedini odgovor na ovaj problem je produžavanje perioda investiranja.

Ono što može biti uteha su prinosi u nekom dužem vremenskom periodu, recimo u periodu od 30 godina. Ako bismo posmatrali sve 30-ogodišnje periode, videćemo da su godišnji prinosi mnogo ujednačeniji, i što je najbitnije, nema niti jednog perioda koji je doneo negativan prinos, tj. gubitak:

Sta ocekivati od investicije na berzi - 30 godisnji prinosi

Zaključak

Tokom individualnih godina investitori mogu očekivati najrazličitije prinose, od velikih pluseva pa sve do poprilično snažnih korekcija. Ipak, tokom 30-ogodišnjih perioda je varijacija u prinosima mnogo manja i šanse za ostvarivanje pozitivnih prosečnih godišnjih prinosa su mnogo veće.

Ovo je jako bitno za sve investitore, pogotovo one koji su na početku – Kada investirate u neki ETF koji prati berzanski indeks, gotovo je zagarantovano da ni u jednoj godini nećete ostvariti „prosečni“ prinos. Kada ovo znamo, biće nam lakše da se mentalno pripremimo i lakše prebrodimo godine u kojima ostvarimo gubitak. Jednostavno, biće nam lakše jer znamo da će sve biti u redu u dužem roku.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard