Neživotno osiguranje ukratko

Da li ste znali da možete da se osigurate u slučaju finansijskih gubitaka? Ili da se osigurate u slučaju potrebe pravne zaštite? Ovo su samo neki od primera neživotnih osiguranja koja su u ponudi u Srbiji. Upravo ćemo u današnjem tekstu (i videu) pričati o raznim vrstama neživotnih osiguranja.

Grupa neživotnih osiguranja se sastoji od najrazličitijih osiguranja, sada ću ih samo nabrojati, ali odmah da vam kažem da nećemo detaljno pričati baš o svima njima, bitno je samo da znate da ovakva osiguranja postoje:

 • Osiguranje od posledica nezgode
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje vozila (motornih vozila, šinskih vozila, vazduhoplova)
 • Osiguranje plovnih objekata i transporta (robe u prevozu)
 • Imovinska osiguranja (Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, Ostala osiguranja imovine)
 • Osiguranje od odgovornosti (zbog upotrebe motornih vozila, zbog upotrebe vazduhoplova, zbog upotrebe plovnih objekata)
 • Finansijska osiguranja ( Osiguranje kredita, Osiguranje jemstva, Osiguranje finansijskih gubitaka)
 • Osiguranje troškova pravne zastite
 • Osiguranje pomoći na putovanju

Najpopularnija osiguranja

Ako bismo gledali iznos plaćenih premija, od svih ovih navedenih osiguranja, najpopularnija su osiguranja koja su vezana za motorna vozila:

 • Osiguranje od odgovornosti za štetu koju pričinite trećim licima i
 • Osiguranje od štete koja nastane na vašem vozilu

Razlog za popularnost ovih osiguranja je osiguranje od ogovornosti, sa obzirom da je ono zakonski obavezno za sve vlasnike motornih vozila. Svi vlasnici automobila znaju, kada idete da registrujete auto, pored tehničkog pregleda morate da zaključite i novu polisu osiguranja od odgovornosti. Da ovo nije zakonom obavezno, ko zna koliki procenat vozača bi uzimao ovo osiguranje svojevoljno.

A sada, za razliku od obaveznog osiguranja od odgovornosti, imamo jedno osiguranje koje je potpuno dobrovoljno, a reč je o kasko osiguranju koje pokriva štetu koja je nastala na vozilu korisnika osiguranika. Kasko pokriva širok spektar štete, od nekih manjih ogrebotina pa sve do totalne štete u slučaju sudara.

Jako je bitno naglasiti da postoji nekoliko vrsta kasko osiguranja i jako je bitno da prilikom ugovaranja osiguranja tačno znamo šta taj naš paket uključuje. U startu možemo reći da postoje dve velike grupe kasko osiguranja: delimično i potpuno.

Delimično kasko osiguranje se koristi za osiguranje koje ne pokriva celo vozilo, već samo neki njegov deo. Najčešće podrazumeva osiguranje stakala na automobilu od loma ili oštećenja. Znači, vi plaćate premiju, pa ako vam se ne daj Bože razbije šofer šajbna, tada osiguranje plaća zamenu.

I sada dolazimo do Potpunog kasko osiguranja, koje nas svojim imenom može poprilično zavarati. Iako se ovo osiguranje zove potpuno, ova vrsta osiguranja neće pokriti neke specifične rizične slučajeve, kao što je na primer provala i krađa vozila, kontakt vozila sa životinjama na putu ili oštećenje usled poplave, već je reč potpuno u imenu ovog osiguranja iskorišćeno da označi da je osigurano vozilo kao celina, a ne da je osigurano od svih rizika. Ovde nastaju posebni problemi zato što korisnici uglavnom misle da su osigurani, sve dok se ne dogodi nešto i tek tada će se shvatiti da neki slučaj nije uključen u potpuni kasko. Evo pogledajte jedan slučaj iz serijala Potrošački savetnik:

Ovo bi značilo da, ukoliko želimo da se osiguramo baš od svih rizika, tada moramo uzeti potpuno kasko osiguranje + dopunsko kasko osiguranje.

Što se tiče nekih pojmova koji se često mogu pronaći u osiguranjima vozila, istakao bih bonus i malus. Bonus dobijaju svi korisnici osiguranja čija su vozila bila osigurana, a nisu imala štetu. To će značiti da će u narednoj godini biti niža premija za ove korisnike. Sa druge strane, Malus označava da ste tokom osiguranja imali neku štetu, pa će u narednoj godini doći do povećanja premije zato što vas sada osiguravajuća kuća ocenjuje kao rizičnijeg klijenta.

Šta je još popularno?

I nakon ovog detaljnog uvida u osiguranje vozila, koje je priznaćemo i najpopularnije, spomenuo bih još par tipova neživotnog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje doživljava poprilično solidan rast u poslednjih par godina, i to pre svega zbog inicijative poslodavaca da ponude ovaj benefit svojim zaposlenima. U ovom slučaju poslodavci plaćaju premiju, a korisnici osiguranja su zaposleni.

Osiguranje imovine je još jedan vid osiguranja, gde se najčešće osiguravaju domovi osiguranika od požara, poplava i sličnih nepogoda. Jedan od posebno zanimljivih tipova osiguranja imovine je osiguranje mobilnih telefona od fizičkih oštećenja, tečnosti i krađe. Sasvim je logično, upotreba ovih osiguranja raste sa sve većom upotrebom mobilnih telefona, i sada je apsolutno normalna pojava da vam odmah prilikom kupovine aparata ponude i adekvatno osiguranje.

Imaš pitanje ili komentar?

  Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

  Postovi po kategorijama

  BuyBitcoinswithVisaMcCard