Rečnik lizinga

Pre nego što se pozabavimo nekim specifičnim oblicima lizinga i nekim detaljima koje morate uzeti u obzir ukoliko želite da uđete u neki lizing aranžman, mislim da bi bilo dobro da se malo pozabavimo i nekim specifičnim terminima koji su vezani za lizing kako ne bi bilo nedoumica prilikom kasnijeg objašnjavanja. Ko je davalac lizinga, ko je primalac lizinga a ko je isporučilac predmeta lizinga? Ovo i još mnogo toga saznajte u današnjem tekstu (ili videu)!

Kao što znamo, lizing aranžman podrazumeva dogovor tri učesnika: primaoca lizinga, davaoca lizinga i isporučioca predmeta lizinga. Ko je ko u ovoj priči?

Primalac lizinga je pravno ili fizičko lice koje želi da uđe u lizing aranžman i na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga preuzima predmet lizinga na korišćenje i za to plaća naknadu. Primalac lizinga može biti neka kompanija, preduzetnik, poljoprivredno gazdinstvo ili fizičko lice, apsolutno nema ograničenja.

Sa druge strane, davalac lizinga je obavezno pravno lice koje ima sedište u Srbiji i koje obavezno ima dozvolu NBS za obavljanje poslova lizinga.

I kao treće lice, imamo isporučioca predmeta lizinga, ili skraćeno dobavljača koji direktno proizvodi i prodaje predmet lizinga. Ovo će opet biti neko pravno lice, tj. kompanija i ona će svoju fakturu isporučiti davaocu lizinga. I sada bismo mogli da podelimo proces lizinga na dva koraka:

  • davalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga ulaze u klasičan kupoprodajni aranžman, gde davalac lizinga postaje vlasnik predmeta
  • davalac lizinga ustupa taj predmet korisniku lizinga za naknadu

Takođe treba naglasiti da su moderni načini poslovanja doveli do toga da su mogući slučajevi da su davalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga zapravo jedna ista kompanija, tj. dve divizije unutar jedne velike kompanije. Na primer, u slučaju kupovine automobila, moguće je da vi odete recimo u Mercedesov salon, izaberete automobil, a onda vam divizija Mercedes Benz Financial Services odobri lizing i vi ste sve završili unutar jedne kompanije. Ovo su proizvođači krenuli da rade kako bi podstakle prodaju svojih automobila sa jedne strane, dok istovremeno sa druge strane prihod od kamate takođe ostaje njima.

Šta je lizing - učesnici

O predmetima lizinga smo već pričali, to mogu da budu vozila, traktori, kamioni, autobusi, građevinska oprema, tako da se tu zaista ne bih zadržavao, već bih prešao na neke specifičnosti oko finansiranja. Pre svega, imamo lizing ratu, koja je najčešće mesečna obaveza koju primalac lizinga treba da plaća davaocu lizinga. Ovde treba obratiti pažnju na sve ono što važi i za kamatne stope – Kakva je NKS, a kakva EKS? Ako postoji velika razlika, kakvi su ti dodatni troškovi? Da li NKS definisana fiksno ili je varijabilna? Ako je varijabilna, šta je korišćeno kao taj varijabilni pokazatelj? Da li je EURIBOR ili možda BELIBOR?

Zatim je tu i učešće, koje je ranije bilo obavezno, ali se sada sve češće može videti da se lizing odobrava i bez učešća. Učešće je novčani iznos koji primalac lizinga plaća odmah prilikom sklapanja ugovora o lizingu. Ovaj iznos umanjuje osnovicu za izračun lizing rata i ne vraća se primaocu lizinga u slučaju raskida ugovora o finansijskom lizingu.

I kako bismo izračunali kompletan trošak lizing aranžmana, potreban nam je i period trajanja lizinga. Period trajanja lizinga predstavlja vreme na koje je lizing aranžman sklopljen i u slučaju automobila se kreće do nekih 5-6 godina, dok postoje i slučajevi da se za neke specijalizovane mašine odobrava period i do 10 godina, ali je to baš retkost.

I za kraj, imamo još par termina, sredstva obezbeđenja predstavljaju instrumente kojima lizing kuća obezbeđuje naplatu svojih potraživanja po osnovu Ugovora o lizingu. To mogu biti: menice, administrativna zabrana, zaloga, hipoteka, osiguranje i slično. A pored sredstava obezbeđenja, treba napomenuti i da postoji praksa da primalac lizinga mora obavezno osigurati predmet lizinga od rizika koji su stavljeni u ugovor. U slučaju automobila je najčešće reč o kasko osiguranju.

I kada smo prošli sve termine i dogovorili lizing sa davaocem lizinga, jedna stvar nam je još preostala, a to je da se naš Ugovor o lizingu upiše u Registar lizinga koji se može naći na sajtu Agencije za Privredne Registre. U ovom registru možemo naći skoro sve ključne elemente jednog lizing ugovora, pa ukoliko želite, možete otići na ovaj sajt i videti kako sve izgleda. Naravno, ukoliko imate neko vozilo koje ste kupili na lizing, možete proveriti da li je sve dobro uneto na sajtu.

Uglavnom, to bi bilo to za danas, vidimo se uskoro u novom tekstu. Pozdrav!

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard