Operativni lizing

U prethodnoj nedelji smo pričali o finansijskom lizingu, najstarijem i najčešćem obliku lizinga. A danas je red da zaokružimo celinu i ukratko pređemo i operativni lizing, drugi oblik lizinga koji se verovatno više koristi od strane pravnih lica, tako da vam možda biti nepoznat. Uglavnom, da ne dužim sa uvodom, hajdemo na detalje o operativnom lizingu.

Operativni lizing je za mene lično jedna finansijski neozbiljna stvar, osim ukoliko ste pravno lice pa vam se to negde uklapa u celu računicu, a evo i zašto.

Operativni lizing je oblik lizinga gde vi kao primalac lizinga preuzimate predmet od davaoca lizinga, neka to bude automobil, plaćate naknadu, ali taj predmet lizinga nikada neće preći u vaše vlasništvo. Znači, kao neki oblik rent a car aranžmana na duži rok. Kada se završi predviđeni period lizinga, imate dve mogućnosti: 1) vraćanje automobila lizing kući i više ne plaćate naknadu ili 2) produžavate ugovor sa lizing kućom i uzimate novi automobil.

Ono što morate da znate, jeste da je period operativnog lizinga mnogo kraći neko kada je reč o finansijskom lizingu, tako da ćete moći da uzmete vozilo na operativni lizing sa maksimalnim periodom od oko 4 godine. Ideja je da vozilo ne izgubi celokupnu vrednost tokom trajanja operativnog lizinga, tako da lizing kuća može ponovo da izda to vozilo nekom drugom ili da prodajom na otvorenom tržištu „unovči“ to vozilo.

Velika razlika između operativnog i finansijskog lizinga je depozit koji se plaća na početku operativnog lizinga. Depozit u ovom slučaju predstavlja iznos novca koji se plaća lizing kući, koji služi kao obezbeđenje da ćete vi vratiti predmet lizinga, a kada se ugovor o lizingu realizuje, vi dobijate svoj depozit nazad. A ako se sećate, kod finansijskog lizinga postoji učešće od 20% bruto vrednosti predmeta lizinga, tako da je ovo jedna velika razlika između ova dva tipa lizinga.

Takođe, razlika mogu da budu i operativni troškovi kao što su održavanje vozila i registracija, koji su najčešće uključeni u cenu lizinga, tako da će se ovim obavezama zapravo baviti lizing kuća, a ne primalac lizinga.

E sada, zašto meni nije jasna upotreba ovog proizvoda od strane fizičkih lica? Pa hajdemo ovako, ako ste kompanija, vi uzmete vozilo na operativni lizing, pogotovo ako je neko teretno vozilo kao što je kombi ili kamion, vadite mu dušu 4 godine, neko drugi održava to vozilo, a vama to vozilo donosi profit koji je veći od troškova lizinga, tu je sve jasno.

Međutim, fizičkim licima se operativni lizing prezentuje kao način da nam se omogućava korišćenje nekog vozila koje inače ne bismo mogli da kupimo, kao i da na svakih 3-4 godine imamo pravo da menjamo automobil, tako da ćemo uvek koristiti vozilo koje je tehnološki i mehanički najsavremenije. Međutim, sa obzirom da ta vozila nama ne donose jasno vidljiv profit, postavlja se pitanje zašto bismo mi, kao na traci za trčanje, stalno plaćali lizing naknadu koja u sebi sadrži i kamatu? Zašto bi plaćanjem kamate u dužem periodu ostavili čitavo bogatstvo lizing kućama?

Naravno, i ovde postoji mala zamka koja vam se može učiniti kao prednost, a to je da se obaveze po osnovu operativnog lizinga ne beleže u Kreditnom Birou kao obaveza, tako da će se zaduženim ljudima ova opcija činiti kao bolja. Naravno, mislim da ne moram da vam kažem, ako vam je budžet već tesan, ako već imate kredite i ne želite da vam se lizing pojavi u Kreditnom Birou, onda verovatno bilo koji lizing i bilo koji dodatni trošak i nije za vas u ovom trenutku.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard