Test prihoda za frilensere

test prihoda

U ovom tekstu nastavljamo da razrađujemo temu obračuna i prijave poreza za frilensere i bavimo se procenom da li prihodi koje smo ostvarili mogu biti predmet prijave na novom portalu.

Prvi kriterijum koji moramo uzeti u razmatranje jeste ko se nalazi sa druge strane, tj. kome smo pružili uslugu. Kao druga strana u transakciji mogu se javiti sledeća lica:

  • Pravno lice iz inostranstva (npr. privredno društvo, NVO i sl.)
  • Preduzetnik iz inostranstva (npr. advokat, prevodilac, programer i sl.)
  • Fizičko lice iz inostranstva (strani državljanin bez obzira na to gde ima boravište)
  • Domaće fizičko lice

Bitno je naglasiti da prihodi koji potiču od: 1) Domaćih pravnih lica, 2) Domaćih preduzetnika i 3) Ogranaka ili predstavništava stranih pravnih lica u Republici Srbiji ne mogu biti prijavljeni i oporezovani preko portala. Ovi subjekti imaju obavezu po trenutnim poreskim propisima da obračunaju i podnesu prijavu poreza po odbitku.

Kao sledeću stavku, imamo momenat potpisivanja ugovora. Bitno je napomenuti da sam čin potpisivanja ugovora nije presudan za prijavu i plaćanje frilens poreza, pa ukoliko nemate ugovor ne znači da ne morate da prijavite i platite porez. Kako bismo skratili ceo postupak objašnjavanja, jedini slučaj u kojem nećete moći da prijavite porez na novom portalu je slučaj kada sa domaćim isplatiocem imate potpisan ugovor o radu, sa obzirom da novi portal ne obuhvata prihode ostvarene iz radnog odnosa. U svim ostalim slučajevima (imali ugovor ili ne), možete da prijavite porez na novom portalu. Jedina začkoljica može biti slučaj kada poslujete sa domaćim fizičkim licima bez bilo kakvog ugovora, i u tom slučaju morate podneti izjavu o zaključenju usmenog ugovora o obavljanju poslova sa fizičkim licem, a koja sadrži podatke kao što su JMBG i Br. lične karte naručioca posla, što izaziva potrebu za vođenjem dodatnih evidencija.

Od ostalih pitanja, može se javiti nedoumica da li fizičko lice može prijaviti porez ako je na bolovanju ili ukoliko je nezaposleno, i odgovor je u većini slučajeva Da. Jedini slučaj kada nećete moći da prijavite frilens porez je slučaj kada se nalazite u statusu Invalidskog penzionera.

Takođe, poreze možete prijaviti ukoliko poslove pronalazite preko platformi kao što su Upwork, Fiverr, Behance i sl., a takođe poreze možete prijaviti bez obzira na to kako je izvršena isplata novca. Možda ste dobili gotovinu za svoje usluge, možda je uplata izvršena na račun u banci, a možda je uplata izvršena na neki servis kao što je Paypal ili Payoneer. Svi ovi slučajevi su obuhvaćeni porezom i trebalo bi da obračunate poreze na ove prihode.

Ovo su bila samo neka od najčešćih pitanja koja se mogu javiti prilikom analize da li se naše poslovanje može smatrati frilens poslovanjem, a sa obzirom da je svačija situacija posebna na svoj način, siguran sam da će biti specifičnih pitanja koja nisu obuhvaćena ovim tekstom. U to ime, preporučujem Vam i da pogledate i Vodič za primenu zakona u kojem su obuhvaćena još neka specifična pitanja.

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard