Kako iskoristiti alternativni investicioni fond za smanjenje poreza?

Ne znam da li je to samo moj utisak, ali mi se čini da bogati baš vešto izbegavaju poreze. Neki legalno, neki nelegalno, ali je suština u tome da se bogati koriste alatima koji nisu baš dostupni „običnim“ ljudima. U današnjem tekstu ćemo malo analizirati Zakon o porezu na dohodak građana i pokušaćemo da pronađemo način kako da potpuno legalno uštedimo na onom godišnjem ekstraporezu na dohodak.

Godišnji porez na dohodak

Apsolutno niko ne voli poreze, mislim da je to univerzalno prihvatljiva rečenica. Nebitno je da li zarađujete 400 EUR ili 4,000 EUR mesečno, uvek bi trebala da postoji težnja da se plati što manje poreza, tj. da što je više novca ostane nama na raspolaganju. Naravno, koristeći neke legalne načine za umanjivanje poreza.

Ukoliko bismo gledali Zakon o porezu na dohodak građana, pored onih standardnih poreza, postoji i sekcija koja se zove Godišnji porez na dohodak građana. U ovom delu se navodi da oni građani koji u jednoj godini ostvare prihode veće od trostruke prosečne godišnje zarade imaju obavezu da plate dodatni iznos poreza. Ako još malo uđemo u zakon, videćemo da postoje i neki lični odbici, kao i odbici za izdržavane članove porodice. Neću sada baš preterano ulaziti u kalkulaciju ovog poreza, primer imate na ekranu, već bih prešao na jednu zanimljivu tehnikaliju kako možete da umanjite porez na dohodak.

Prema članu 89a Zakona, obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond radi sticanja investicionih jedinica, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana – najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje porez. Ovo znači, da već tamo negde početkom decembra, kada budete otprilike znali koliko ćete ukupno ostvariti prihoda tokom ove godine, otprilike možete izračunati da li prelazite prag za oporezivanje ili ne. Nećete znati tačnu cifru, ali ćete otprilike moći da procenite da li će biti poreza.

Zašto ovo govorim? Da bi klijent u potpunosti iskoristio poresku olakšicu neophodno je da izvrši ulaganje u tekućoj kalendarskoj godini za obavezu koja će mu biti utvrđena naredne godine za tekuću godinu – što znači da kljent treba da predvidi svoju poresku obavezu, tj. da će preći prag za oporezivanje, a minimalni iznos koji treba da uplati u fond bi trebalo da bude jednak njegovoj poreskoj obavezi.

Znam da ovo može da bude komplikovano, pa bih hteo da prođemo kroz jedan brzinski primer kako bi vam bilo jasnije. Recimo da ste svojom kalkulacijom negde početkom decembra došli do podatka da treba da platite 200,000 dinara na ime godišnjeg poreza na dohodak. Dok još traje decembar, Vi uplaćujete 200,000 dinara u alternativni investicioni fond, i vama se prilikom obračuna poreza tokom naredne godine priznaje 50% od ovih 200,000 dinara kao poreski kredit, čime smanjujete iznos poreza koji treba da platite. Bitna napomena je da Poreski kredit koji budete tražili ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana. Po ovom našem primeru, ako ste izračunali da će vaš porez biti oko 200,000 dinara, ne možete uplatiti 400,000 dinara u fond, pa da otpišete ceo porez. Jednostavno, ne može tako. Naravno, ako uplatite manje, imaćete manje poreskih kredita, pa nećete smanjiti porez za 50%, već možda za 30%, ali je svakako bilo kakva ušteda dobrodošla.

E sada, ovaj način smanjivanja poreza ima jednu veliku manu – a to je da mi kao potencijalni poreski obveznici moraju pre svega da budu svesni da će imati obavezu tokom sledeće godine, a onda i da imaju likvidan novac koji mogu da ulože u investicioni fond pre nego što se završi kalendarska godina. U suštini, ako ne planirate, doći ćete u situaciju da nemate novca da investirate u decembru, pa samim tim nećete moći ni da iskoristite sve benefite ovog poreskog zakona. Upravo zato objavljujem ovaj video sada, kako biste imali vremena da razmislite o svemu, da bacite brojke na papir i vidite gde ste. Takođe, hteo bih da naglasim da ne morate da izvršite investiciju odjednom, već možete to da uradite u više navrata tokom godine.

Raiffeisen Alternative fond

Da ovaj video ne bi ostao samo u domenu teorije, analiziraćemo i jedan otvoreni alternativni investicioni fond, a koliko znam, ovo je i jedini otvoreni alternativni investicioni fond koji je trenutno aktivan. Reč je o Raiffeisen Alternative fondu, koji je krenuo sa radom 26. oktobra 2022. godine. Po mojim informacijama, ovo je jedini otvoreni investicioni fond koji je klasifikovan kao alternativni, pa samim tim i jedini zadovoljava kriterijum za poreski kredit za godišnji porez na dohodak (postoje i neki zatvoreni alternativni investicioni fondovi, ali sa obzirom da oni nisu dostupni svima, oni nisu predmet današnjeg teksta).

Prema prospektu fonda zaključujemo da je Raiffeisen Alternative globalno orijentisani fond namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz jedinstveni koncept alternativnog investiranja, odnosno kroz izlaganje globalnom tržištu akcija koje uz finansijske kriterijume ispunjavaju i „ESG“ kriterijume, i time istovremeno žele da podrže koncept održivog razvoja (zaštitu životne sredine, pozitivan uticaj na društvo i socijalne aspekte kao i dobro korporativno upravljanje), kao i kroz investiranje u druge fondove koji ulažu u robe i nekretnine.

Raiffeisen Alternative pregled

Sve ovo je lepo kada se ovako napiše, ali hajde da vidimo suštinu – nema ulaznih naknada, ali su zato izlazne naknade poprilično velike – 4% ukoliko investicione jedinice prodate u roku od 1 godine, 3% ako prodate u roku od 2 godine i tako dalje, sve do pete godine kada Vam se neće naplatiti izlazne naknade. A naravno, dok je Vaš kapital u fondu, biće naplaćena i naknada za upravljanje fondom od 2.5%, što je poprilično visoko i čak bih rekao da je najviše na tržištu.

Ako pređemo na portfolio, tu nas čeka još jedna katastrofa, a to je činjenica da ovaj fond uglavnom ulaže u druge fondove, čime se naknade samo uvećavaju, da ne kažem dupliraju. Prema podacima na 30. jun, najmanje oko 37% kapitala je investirano u druge Raiffeisen fondove koje je napravilo Raiffeisenovo matično društvo za upravljanje, a možda je i više od 37% kapitala, ali ne vidimo sve pozicije pa ne možemo da zaključimo. Uglavnom, Raiffeisen je lepo koncipirao ovo, em se domaće društvo finansira od naknada iz ovog fonda, a kapital na kraju delimično ulazi i u austrijske fondove, pa se onda i matično društvo finansira.

I za kraj ove analize, uopšte iznenađuje činjenica da fond od svog osnivanja jedva uspeva da ostvari prinos (samo 0.35% prinosa od 26. oktobra prošle godine), iako su globalne berze oko 10% u plusu.

Zaključak

Ali, na kraju krajeva, po mom mišljenju, performanse ovog fonda nisu uopšte bitne, sa obzirom da on uopšte nije namenjen za dugoročno investiranje, već da će ga većina investitora koristiti kao protočni bojler. Dozvolite da objasnim.

Dođe kraj godine, investitori procene koliko treba godišnjeg poreza na dohodak da uplate, onda izdvoje kapital uplate novac u ovaj fond i uzmu potvrdu da su uplatili. Tu potvrdu o uplati prilažu uz prijavu poreza i uzimaju poreski kredit, čime smanjuju iznos plaćenog poreza. U međuvremenu, par dana ili par nedelja nakon uplate, investitori prodaju svoje investicione jedinice, izvlače kapital iz fonda, plaćaju izlaznu naknadu od 4% (koja u ovom kontekstu sada i nije toliko strašna, sa obzirom na uštede u porezima) i imaju svoj kapital kojim mogu da raspolažu kao i ranije, samo su platili manje poreza. Pa još ako i fond ostvari gubitak, investitori mogu da prijave i ovaj gubitak i tako ostvare poreski kredit za neki budući porez na kapitalnu dobit.

I eto ljudi moji, tako bogati i oni koji zarađuju mnogo uspevaju da iskoriste sve prednosti poreskog sistema i sačuvaju svoj kapital od poreza. Nadam se da vam je video bio zanimljiv i da ste čuli nešto novo, a naravno, nadam se da ćete zarađivati toliko da ćete moći ovo i da primenite na ličnom primeru. Hvala puno na čitanju, a ako imate vremena, skoknite i na Youtube kanal, ostavite lajk i subscribe, a mi se svakako vidimo sledeće nedelje u novom tekstu. Pozdrav!

Imaš pitanje ili komentar?

    Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

    Postovi po kategorijama

    BuyBitcoinswithVisaMcCard