Alternativni fondovi i porezi - Kako ti investiranje može umanjiti porez

Stigao je maj, a sa lepim vremenom je stigao i godišnji porez na dohodak građana. Ne brinite, nije toliko zastrašujuće kao što zvuči… samo malo matematike, puno papira i eventualno par suza ukoliko niste bili pažljivi. A naravno, biće tu i analiza Alternativnih Investicionih Fondova pomoću kojih možete da smanjite porez, ali to ćemo na kraju videa. Hajde da izađemo na kraj sa tim porezima!

Godišnji porez na dohodak

Kao i svake godine, 15. maj je rok do kojeg je potrebno podneti prijavu godišnjeg poreza na dohodak ukoliko imate visoku zaradu (a svima vama želim da imate). E sada, šta se u ovom smislu smatra visokom zaradom? Prema objavljenoj informaciji, ukoliko ste imali prihode koji su bili viši od 4,269,564 dinara, onda morate da podnesete prijavu.

A ako vam ovo nije prvi rodeo i već ste prijavljivali ovaj porez za prethodne godine, sigurno ćete primetiti da se cifra promenila, tj. uvećala. I bili biste u pravu, jer se ova cifra računa kao iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji. Što znači, kako raste prosečna zarada, tako raste i prag za ulazak u godišnji porez na dohodak, a na ekranu upravo možete da vidite kako je ovaj prag izgledao u prethodnim godinama:

 • 2022 = 3,719,376
 • 2021 = 3,268,224
 • 2020 = 2,987,424
 • 2019 = 2,729,304
 • 2018 = 2,470,644

Bitna stvar koju moram da spomenem je šta od prihoda uopšte ulazi u ovaj obračun? Tu su:

 • pre svega zarada ukoliko ste zaposleni,
 • prihod od samostalne delatnosti ako ste preduzetnik i
 • prihod od autorskih i srodnih prava ukoliko ste pisac, muzičar, kompozitor i sl.

Ono što je jako bitno za ovaj video, a verujem da će i vama biti bitno, jeste da prihodi od kapitala kao što su kapitalna dobit, dividende, kamate i prihodi od prodaje investicionih jedinica fondova ne ulaze u obračun godišnjeg poreza na dohodak. Zašto je bitno, videćete malo kasnije.

Ono što takođe treba naglasiti jeste da je ovaj porez progresivan, što znači da se naplaćuju različite stope poreza u zavisnosti od ukupnog ostvarenog prihoda. A granica za povećanje stope poreza će biti iznos od šestostruke godišnje prosečne zarade, tj. 8,539,128 dinara.

Odbici koje možete koristiti

I nakon što smo ovo prošli treba naglasiti da postoje razni odbici koje imate pravo da odbijete pre nego što obračunate porez, a to su lični odbitak, odbitak za izdržavane članove porodice, i ono što je nama danas zanimljivo, jeste da možete imati odbitak po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond. Da se ne zapetljamo u ciframa previše, na internetu postoje mnogi kalkulatori gde možete sve online testirati i videti kakav će biti efekat na porez na dohodak.

Uglavnom, ako ste možda bili neinformisani i sada imate da platite popriličan porez, sledeći segment je za vas. Ako već sada znate da ćete ostvariti prihode iznad praga u ovoj godini, već sada možete preduzeti određene korake kako biste svoju obavezu umanjili. Ono što odmah u startu morate da uzmete kao pretpostavku jesu dve stvari:

 • Treba da procenite svoje ukupne prihode u 2024. godini i
 • Treba da procenite granicu za ulazak u godišnji porez na dohodak. Ja bih za ovu drugu stavku uzeo istu cifru kao za 2023. godinu, ali je izvesno da će malo skočiti
 • Treba da uračunate lične odbitke i odbitke za izdržavane članove porodice, i opet bih ovde uzeo cifre iz 2023. godine, ali je izvesno da će i ovo malo skočiti

Sada od prve stavke treba da oduzmete drugu i treću stavku i dobili ste iznos vašeg oporezivog dohotka. Ujedno, ovo će biti cifra koju biste maksimalno trebali da investirate, sa obzirom da se u članu 89a Zakona o porezu na dohodak građana kaže da se 50% investicije priznaje kao poreski kredit, tj. olakšica, a takođe se kaže da ne možete da umanjite porez za više od 50%.

Šta je takođe bitno, jeste da svoj novac ne morate dugo držati u fondovima, već ga možete izvući praktično par dana nakon što izvršite uplatu u fond ako to želite. Da biste ostvarili poresku olakšicu, dovoljno je samo da podnesete dokaz o uplati sredstava u alternativni fond, uopšte nije bitno da li su sredstva u fondu u momentu podnošenja prijave! Takođe, neki od vas su bili u zabludi da će prodaja investicionih jedinica ponovo povećati ostvarene prihode u toj godini kada se izvrši prodaja, ali ni ovo neće biti slučaj jer prihodi od kapitala (među koje spada i prodaja IJ alternativnog fonda) ne ulaze u oporezivi dohodak koji je obuhvaćen ovim porezom.

Poređenje Alternativnih fondova

Kratko poređenje dva najpopularnija Alternativna fonda možete pronaći u tabeli ispod, a ono što je zanimljivo jeste da je struktura naknada praktično identična (kao da su se dve banke dogovorile unapred da ne prave konkurenciju jedna drugoj), a jedina veća razlika je u Strukturi Portfolija, gde po mom skromnom mišljenju Intesa ima bolje struktuiran portfolio jer ulaže direktno u ETF-ove. Sa druge strane, Raiffeisen Alternative ulaže u druge Raiffeisen fondove koji imaju domicil u Austriji, zbog čega dolazi do dupliranja naknada za upravljanje fondom, što će najverovatnije rezultirati lošijim performansama fonda u dužem roku.

Alternativni fondovi i porezi

Ako investirate novac samo zbog poreskih prednosti i to ćete uraditi jednom u decembru i odmah povući novac u januaru, apsolutno je svejedno u koji od ova dva fonda ćete investirati zbog toga što su im izlazne naknade apsolutno iste i vaš kapital će u fondu provesti jako malo vremena.

Sa druge strane, ako želite da krenete sa investicijom već početkom godine, ili moža sada od maja meseca pa da ulažete po malo tokom cele godine, onda bih izabrao Intesa Alternative fond zbog bolje strukture portfolija, kao što smo rekli ovde nema dupliranja naknada, i samim tim Intesin fond ima bolji potencijal za prinos u dužem roku. Zbog toga možete npr. ulagati koliko mislite da vam treba za poresku olakšicu, a onda početkom naredne godine izvući sve i uložiti direktno u neki diverzifikovani ETF i tako ostvarite najbolju moguću korist za sebe.

Imaš pitanje ili komentar?

  Želiš finansijsku nezavisnost? Moja e-knjiga sa praktičnim primerima je tu za tebe!

  Postovi po kategorijama

  BuyBitcoinswithVisaMcCard